1. Złożone warianty zespołu depresyjnego obejmują wszystkie z nich, z wyjątkiem:
a) depresja z ułudą samooceny +
b) depresja z urojeniami uszkodzeń
c) depresja hipochondryczna

2. Orientowane zmierzchowe ogłupienie wyróżnia się tym, że:
a) rozwija się na tle ciężkiej dysforii
b) pacjenci w najbardziej ogólny sposób wiedzą, gdzie się znajdują i kto je otacza
c) występuje niekompletne oderwanie od otoczenia
d) wszystkie opcje są poprawne +
d) nie ma prawidłowej opcji

3. Depresyjnemu nastrojowi u dziecka towarzyszy niepokój, strach, epizody strachu z poczuciem zagrożenia, obca obecność, utrata krytyki. Warunek ten należy uznać za:
a) usystematyzowane majaczenie
b) stan afektywno-urojeniowy +
c) fantazje urojeniowe

4. Abulia objawia się wszystkim wyżej wymienionym, z wyjątkiem:
a) odrzucenie mowy (mutizm) +
b) całkowita obojętność i brak aktywności
c) utrata pożądania

5. Parafrenia konfabulacyjna charakteryzuje się:
a) brak upośledzenia pamięci
b) obecność symptomu odwijania wspomnień
c) obfite fantastyczne konfabulacje
d) wszystkie opcje są poprawne +
d) nie ma prawidłowej opcji

6. Wariant kliniczny zespołu hiperkinetycznego (hiperdynamicznego) z odhamowaniem ruchowym, niestabilnością nastroju, zwiększoną drażliwością, zaburzeniami móżdżkowo-nerwowymi i podobnymi do nerwic u dzieci należy oceniać jako:
a) wariant encefalopatyczny zespołu hiperkinetycznego +
b) zespół hiperkinetyczny w schizofrenii dziecięcej
c) konstytucyjny wariant zespołu hiperkinetycznego

7. Warunek, w którym bolesne utrwalenie monotonnej gry, często samotnej, z długą reinkarnacją w obraz gry z trudnością przechodzenia na rzeczywistość, obserwuje się u dziecka w wieku przedszkolnym. Można to zdefiniować jako fantazję:
a) zdrowe dziecko
b) o charakterze wartościowym
c) z „reinkarnacją gry” urojeniowej postaci +

8. O proceduralnym charakterze „hobby” nastolatka świadczą:
a) zasięg
b) niedopasowanie wiekowe
c) pretensjonalność +

9. Drugi etap delirium charakteryzuje się wszystkimi wyżej wymienionymi, z wyjątkiem:
a) zwiększyć wpływ labilności
b) zaburzenia katatoniczne +
c) pojawienie się przerażających snów, które są mylone z rzeczywistością

10. Przejawem depresji u nastolatka może być:
a) naruszenie zachowania
b) spadek nastroju
c) zmniejszenie wydajności szkoły
d) wszystkie opcje są poprawne +
d) nie ma prawidłowej opcji

11. Cechą hipochondrii paranoidalnej jest wszystko powyżej, z wyjątkiem:
a) przekonanie, że choroba rozwinęła się w wyniku narażenia na hipnozę itp. +
b) przejawy wzburzonej aktywności podczas próby przekonania
c) dostępność dowodów choroby

12. Zespół parafreniczny przejawia się wszystkimi wyżej wymienionymi, z wyjątkiem:
a) skłonność do rozszerzania nonsensów, opcji, wzbogacania o nowe fakty
b) dowody dla pacjentów, niezaprzeczalność ich oświadczeń
c) prawdopodobieństwo wystąpienia +

13. Dyski Impulsywne przejawiają się we wszystkich powyższych, z wyjątkiem:
a) prowadzi, podporządkowując zachowanie pacjenta
b) ostre, sporadycznie pojawiające się aspiracje, opanowanie umysłu
c) bezsensowne pobudzenia ruchowe +

14. Wszystkie konfabulacje są powyższe, z wyjątkiem:
a) przyziemne, często związane z zawodami wydarzenia, zastępujące lukę w pamięci pacjenta
b) wspomnienia wykonane +
c) fałszywe wspomnienia

15. Negatywne nastawienie, a nawet nienawiść do bliskich osób, przy braku negatywnego stosunku do dziecka z ich strony, należy uznać za:
a) szalona antypatia wobec bliskich osób +
b) cechy wieku zdrowego dziecka
c) przewartościowana antypatia

16. Powtarzające się dowolne wydalanie kału (zazwyczaj w małych ilościach w postaci brudnej bielizny) z pewną przyjemnością dla dzieci:
a) nawyk patologiczny
b) perwersyjne pożądanie seksualne w postaci enkodery +
c) neurotyczna enkopresja

17. W okresie dojrzewania takie przewartościowane formacje przeważają jako przewartościowane związki, przewartościowane namiętności, uczucia, wrogość, nienawiść i poczucie pobłażania sobie, co wyjaśniają:
a) przewaga przewartościowanego afektu, zasłaniająca samą przewartościowaną ideę +
b) brak elementu interpretacyjnego w przewartościowanej edukacji młodzieży
c) wszystkie wymienione cechy nadprzyrodzonych formacji w okresie dojrzewania

18. Wszystkie powyższe są charakterystyczne dla halucynacji trzewnych, z wyjątkiem:
a) poczucie obecności żywych istot w ciele
b) obecność bezsensownych, niezwykłych, bolesnych doznań w różnych miejscach +
c) umiejętność dokładnego opisu swoich uczuć.

19. Pseudohalucynacje wizualne charakteryzują się wszystkimi wyżej wymienionymi, z wyjątkiem:
a) obecność spowodowanych, pokazanych wizji, obrazów
b) wystąpienie z zaburzoną świadomością +
c) bezkształtna lub odrębna forma

20. Możliwe przyczyny mentalnej diontogenezy obejmują:
a) egzogenne czynniki organiczne
b) różne kombinacje tych i innych +
c) czynniki genetyczne

21. Złudzenie dramatyzacji charakteryzuje się następującą percepcją:
a) pod płaszczykiem krewnych przychodzą nieznajomi, aw obcych znają krewnych
b) wokół jest dramat, gra się rozgrywa
c) wszystko się zmienia, ruchy, twarze wokół zmian
d) wszystkie opcje są poprawne +
d) nie ma prawidłowej opcji

22. Ostry zespół omamowo-paranoidalny charakteryzuje się:
a) wpływ strachu, lęku, splątania, przemijających zaburzeń katatonicznych
b) brak tendencji do usystematyzowania zaburzeń urojeniowych
c) wielka zmysłowość zaburzeń urojeniowych
d) wszystkie opcje są poprawne +
d) nie ma prawidłowej opcji

23. Niedorozwój indywidualnych funkcji umysłowych i form aktywności poznawczej - mowa, operacje liczenia, orientacja przestrzenna można przypisać:
a) dysontogeneza typu opóźnienia częściowego +
b) asynchronia rozwoju umysłowego
c) całkowite (całkowite) opóźnienie

24. Przedstawione zaburzenia psychopatologiczne są charakterystyczne dla:
a) dzieci
b) nastolatki
c) dorośli +

25. Złudzenie związku dziecka zostało ukształtowane przez rodzaj logicznego, interpretacyjnego złudzenia, ale wyróżnia je mała skala, zła zawartość. Taki paranoiczny nonsens można znaleźć w:
a) dojrzewanie
b) młodszy wiek +
c) wiek średni

26. Pozostałe urojenia charakteryzują wszystkie powyższe, z wyjątkiem:
a) zachowanie po zniknięciu wszystkich innych przejawów psychozy
b) konieczność współistnienia ze zmianami osobowości +
c) zachowanie normalizacji całego stanu psychicznego, z wyjątkiem treści urojeniowych

27. Apatyczne (adynamiczne, aspontoniczne) otępienie przejawia się we wszystkich powyższych, z wyjątkiem:
a) fałszywe wspomnienia +
b) całkowita nieaktywność
c) utrata pamięci tego stanu

28. Poziom psychomotoryczny dominującej odpowiedzi neuropsychiatrycznej według Kowalewa jest typowy dla dzieci w wieku:
a) 4 - 7 lat +
b) 0 - 3 lata
c) 11 - 17 lat

29. Bzdury interpretacyjne (bzdury interpretacyjne) charakteryzują wszystkie powyższe, z wyjątkiem:
a) naruszenia wiedzy sensorycznej otaczającego świata +
b) budowanie systemu urojeń na łańcuchu dowodowym, który ujawnia subiektywną logikę
c) naruszenie abstrakcyjnej wiedzy o rzeczywistości

30. Najbardziej prawdopodobną dynamiką objawów neuropatii we wzmacnianiu składników psychicznych, zwłaszcza osobistych, jest tworzenie:
a) psychopatia typu hamulca +
b) histeryczna psychopatia
c) typ pobudliwy psychopatii

Testy z odpowiedziami na temat psychopatologii

Psychiatria

Rehabilitacja osób chorych psychicznie obejmuje:

+wszystkie odpowiedzi są poprawne

Zaburzenia myśli obejmują:

Uporczywe urojenia z halucynacjami są typowe dla:

Carcinophobia to obsesyjny strach:

dla kondycji twojego serca

Zaburzenia pamięci obejmują:

zwiększyć wolicjonalną aktywność

Naprawiona amnezja to brak pamięci na:

+bieżące wydarzenia (niemożność zapamiętania)

ostre zdarzenia

choroba przedostra

Aminazin należy do grupy:

Zwiększony nastrój i aktywność, pragnienie działania.

Błędne postrzeganie rzeczywistych obiektów to:

Szalone pomysły są charakterystyczne dla syndromu:

Niski nastrój, poczucie utraty zdolności do radości, zahamowanie umysłowe i motoryczne są charakterystyczne dla:

Do której grupy leków należy piracetam?

Rodzaj nadzoru wyznaczonego przez chorych psychicznie, niebezpiecznych dla siebie lub innych

Pacjent z zaburzeniami psychicznymi będący pod ścisłym nadzorem nie jest dozwolony:

mieć przedmioty osobiste

idź na spacer

odbierać gości i przesyłać

+wszystkie powyższe

Przeprowadzane jest mechaniczne ograniczenie pacjenta z zaburzeniami psychicznymi

+zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego

na prośbę innych pacjentów

zgodnie z instrukcjami starszej siostry medycznej departamentu

z własnej inicjatywy pielęgniarki dyżurnej

Przeprowadzane jest zakończenie mechanicznego ograniczenia pacjenta z zaburzeniami psychicznymi

+zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego

na prośbę innych pacjentów

zgodnie z instrukcjami starszej siostry medycznej departamentu

z własnej inicjatywy pielęgniarki dyżurnej

Zwiększone napięcie mięśni, drżenie kończyn, spastyczność, zaburzenia chodu, spadek ciśnienia krwi - skutki uboczne:

Podczas leczenia lekami przeciwdepresyjnymi pacjent może doświadczyć

+sucha skóra, pragnienie, przedłużona retencja stolca

skurcze mięśni żujących i okulomotorycznych

duszność, suchy kaszel

Przy wydawaniu tabletek pacjentom z zaburzeniami psychicznymi, kochanie. siostra

instruuje pacjenta o zasadach przyjmowania

pozostawia na stoliku nocnym

daje je mu osobiście

+prosi o połknięcie tabletek i bada jamę ustną

Pacjenci szpitala psychiatrycznego aktywnie uczestniczą w procesach pracy.

ze wszystkimi rodzajami nadzoru

W trosce o chorego psychicznie miodu. siostra musi

zapobiegaj samobójczym i agresywnym działaniom

śledzić posiłek

+wszystkie powyższe

Przeprowadzić przynajmniej mechaniczne ograniczenie agresywnego pacjenta z zaburzeniami psychicznymi

2 miód. pracowników

+3 miód pracowników

4 miód pracowników

5 miodu Pracownicy

Prawdziwe wzrokowe, słuchowe, dotykowe halucynacje, zaburzenia orientacji w miejscu i czasie, strach, zamieszanie, pobudzenie są charakterystyczne dla

eliminuje obsesyjne obawy

eliminuje urojenia i halucynacje

+poprawia myślenie, pamięć

Zgodnie z ustawą Federacji Rosyjskiej „O opiece psychiatrycznej i gwarancjach praw obywateli w jej świadczeniu” osoby cierpiące na zaburzenia psychiczne

nie mogę wyjść za mąż

nie mają prawa do rozporządzania swoją własnością

nie działa

+posiadają wszystkie prawa i wolności obywateli zapisane w Konstytucji Federacji Rosyjskiej

brak właściwej odpowiedzi

Wraz z wprowadzeniem chloropromazyny u pacjenta może

+drastycznie obniżyć ciśnienie krwi

Zgodnie z ustawą Federacji Rosyjskiej „O opiece psychiatrycznej i gwarancjach praw obywateli w jej świadczeniu” dzieci poniżej 15 roku życia mogą być badane przez psychiatrę i poddawane leczeniu

pod naciskiem nauczycieli

pod naciskiem sąsiadów

+na wniosek lub za zgodą rodziców (opiekunów)

Zgodnie z ustawą Federacji Rosyjskiej „O opiece psychiatrycznej i gwarancjach praw obywateli w jej świadczeniu” przeprowadza się przymusową hospitalizację w szpitalu psychiatrycznym, jeśli pacjent

+niebezpieczne dla siebie lub innych

robi szalone pomysły

odmawia leczenia

ściera się z krewnymi

Zgodnie z ustawą Federacji Rosyjskiej „W sprawie pomocy psychiatrycznej i gwarancji praw obywateli, gdy jest ona świadczona”, pacjent ma prawo

szacunek i ludzka postawa

utrzymywanie tajemnicy leczenia

dobrowolna opieka psychiatryczna

+wszystkie powyższe

Zgodnie z ustawą Federacji Rosyjskiej „O pomocy psychiatrycznej i gwarancjach praw obywateli, gdy jest ona świadczona”, przymusowy pobyt w szpitalu bez sankcji sędziego jest możliwy na okres nieprzekraczający

Ryzyko działań samobójczych w depresji jest szczególnie wysokie.

+w godzinach porannych

niezależnie od pory dnia

brak właściwej odpowiedzi

Zaburzenia charakterystyczne dla psychozy

+percepcja bez obiektu (fałszywe postrzeganie)

zniekształcone postrzeganie prawdziwego bodźca

otaczające obiekty są postrzegane jako podwojone

utrata połowy pola widzenia

Dromomania (pragnienie włóczęgostwa) to zaburzenie

Najczęstszy objaw schizofrenii

+izolacja, oderwanie od rzeczywistości, zanurzenie w świecie własnych doświadczeń

Charakterystyczne jest zwiększone pragnienie działania

Zaktualizowano 04 marca 2015 r. Utworzono 18 grudnia 2014 r

Test Temat 8: Neuropatologia, psychopatologia

Capital Training Center
Moskwa

Międzynarodowa Olimpiada na odległość

dla przedszkolaków i uczniów klas 1-11

Pytanie 1

Punkty: 1,00 z 1,00

Tekst pytania

01. Neuropatologia się uczy

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi:

a. przyczyny chorób układu nerwowego (etiologia)

b. mechanizmy rozwoju choroby (patogeneza)

c. objawy uszkodzeń różnych części centralnego i obwodowego układu nerwowego

d. badanie zaburzeń psychicznych

e. opracowanie metod diagnozowania, leczenia, zapobiegania chorobom układu nerwowego, które badają organizację procesów umysłowych w mózgu

Pytanie 2

Punkty: 1,00 z 1,00

Tekst pytania

02. Neuropatologia jest częścią

Wybierz jedną odpowiedź:

Pytanie 3

Punkty: 1,00 z 1,00

Tekst pytania

03. Badanie cech powstawania układu nerwowego we wczesnym okresie w normalnych i niekorzystnych warunkach

Wybierz jedną odpowiedź:

a. neurologia okołoporodowa

b. dziedziczna neurologia

e. neurologia nawyków

Pytanie 4

Punkty: 1,00 z 1,00

Tekst pytania

Dopasuj cechy i nazwę kierunków:

Studiowanie chorób dziedzicznych;

Punkty: 1,00 z 1,00

Tekst pytania

05. Dla naukowego uzasadnienia medycznych i terapeutycznych środków pedagogicznych mających na celu poprawę stanu pacjentów, korektę i kompensację upośledzonych funkcji, konieczne jest

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi:

a. analiza neurologiczna struktury wady i jej przyczyn

b. analiza pedagogiczna struktury wady i jej przyczyn

c. analiza patocharakterystyczna wady i jej przyczyn

d. wyjaśnienie mechanizmów patofizjologicznych wady

e. czas defektu

f. powaga wady

g. charakter choroby

h. cechy rozwoju dziecka

Pytanie 6

Punkty: 1,00 z 1,00

Tekst pytania

06. Dodatkowe metody badań szeroko stosowane w klinice neurologicznej pomagają wyjaśnić naturę procesu lub stanu patologicznego.

Wybierz jedną odpowiedź:

b. encefalografia echa

e. radiografia czaszki

f. tomografia komputerowa

g. wszystkie odpowiedzi są poprawne

Pytanie 7

Punkty: 1,00 z 1,00

Tekst pytania

07. Niekorzystny wpływ na płód w okresie ____ jego rozwoju może być przyczyną powstawania tak poważnych wad rozwojowych układu nerwowego, jak bezmózgowie (brak dużych półkul mózgowych), mikrocefalia (zmniejszenie objętości i masy mózgu), wodogłowie (puchnięcie mózgu).

Wybierz jedną odpowiedź:

a. 3 - 10 tydzień

b. 10 - 12 tydzień

c. 12 - 16 tydzień

e. Brak właściwej odpowiedzi

Pytanie 8

Punkty: 1,00 z 1,00

Tekst pytania

08. Wiele chorób związanych z upośledzeniem wzroku, słuchu, upośledzeniem umysłowym, manifestuje się

Wybierz jedną odpowiedź:

a. nie od razu po urodzeniu

b. natychmiast po urodzeniu

d. w procesie narodzin

e. brak właściwej odpowiedzi

Pytanie 9

Punkty: 1,00 z 1,00

Tekst pytania

09. W pewnych okresach ontogenezy, na przykład podczas mielinizacji układu nerwowego (tj. Dojrzewanie błon obejmujących prowadnice nerwów), a także w okresach kryzysów wieku ____ (1) tempo rozwoju i ____ (2) systemy morfofunkcjonalne znacząco ___ (3).

Wybierz jedną odpowiedź:

a. nierówności (1), dojrzewanie (2), wzrosty (3)

b. jednolitość (1), naruszenia (2), wzrosty (3)

c. lag (1), dojrzewanie (2), obniżone (3)

d. niejednorodność (1), dojrzewanie (2), zmniejszenie (3)

e. brak właściwej odpowiedzi

Pytanie 10

Punkty: 1,00 z 1,00

Tekst pytania

10. Termin „_____” oznacza opóźnienie rozwojowe wynikające z braku celowego rozwoju funkcji i ogólnie wpływu pedagogicznego.

Wybierz jedną odpowiedź:

a. zaniedbanie pedagogiczne

b. dewiacyjne zachowanie

c. minimalna dysfunkcja mózgu

e. brak właściwych odpowiedzi

Wołgogradzka akademia humanitarna szkolenia zawodowego specjalistów sfery społecznej

Profesjonalny program przekwalifikowania

Oligofrenopedagogika. Metody i technologie nauczania osób z upośledzeniem umysłowym (niepełnosprawność intelektualna) (512).

Oferuję testy, które podjąłem pod kierunkiem prof. przekwalifikowanie. Może te testy pomogą komuś zaoszczędzić czas.

 • Shalnova Olesya Vladimirovna
 • Pisać
 • 1378
 • 17.05.2018

Numer materiału: DB-1603309

UWAGA WSZYSTKICH NAUCZYCIELI: zgodnie z ustawą federalną N273-FZ „O edukacji w Federacji Rosyjskiej” działania pedagogiczne wymagają od nauczyciela systemu specjalnej wiedzy w dziedzinie szkolenia i edukacji dzieci niepełnosprawnych. Dlatego dla wszystkich nauczycieli jest odpowiednie zaawansowane szkolenie w tej dziedzinie!

Kurs na odległość „Uczniowie z HVD: Cechy organizacji działań szkoleniowych zgodnie z GEF” z projektu „Infurok” daje możliwość dostosowania wiedzy do wymogów prawa i uzyskania certyfikatu zaawansowanego szkolenia standardowego (72 godziny).

 • 17.05.2018
 • 226
 • 17.05.2018
 • 602
 • 17.05.2018
 • 737
 • 17.05.2018
 • 852
 • 17.05.2018
 • 541
 • 17.05.2018
 • 126
 • 17.05.2018
 • 182
 • 17.05.2018
 • 568

Nie znalazłeś tego, czego szukałeś?

Będziesz zainteresowany tymi kursami:

Wszystkie materiały zamieszczone na stronie, utworzone przez autorów strony lub opublikowane przez użytkowników witryny i prezentowane na stronie wyłącznie w celach informacyjnych. Prawa autorskie do materiałów należą do ich prawnych autorów. Częściowe lub pełne kopiowanie materiałów ze strony bez pisemnej zgody administracji strony jest zabronione! Opinia redakcyjna może nie pokrywać się z punktem widzenia autorów.

Odpowiedzialność za rozwiązanie wszelkich kontrowersyjnych punktów dotyczących samych materiałów i ich treści, zakładamy użytkowników, którzy opublikowali materiał na stronie. Jednak redaktorzy strony są gotowi udzielić pełnego wsparcia w rozwiązywaniu wszelkich problemów związanych z pracą i treścią strony. Jeśli zauważysz, że materiały są nielegalnie używane na tej stronie, powiadom administrację witryny za pomocą formularza zwrotnego.

Testy z odpowiedziami na psychiatrię. Część 6

Przejaw ostrego ataku schizofrenii:
Odpowiedź: oniryczne oszołomienie

505. Określ najdokładniejszą definicję wkładu do psychiatrii następującego naukowca E. Eriksona (Erik Erikson):
Odpowiedź: badanie wpływu kultury na ludzkie zachowanie.

506. Określ szyfr dla schizofrenii ICD-10:
Odpowiedź: F.20.2

507. Brak objawów produkcyjnych jest charakterystyczny dla:
Odpowiedź brzmi: prosta schizofrenia

508. Gdy TIR przestrzegał:
Odpowiedź: zaburzenia afektywne

509. Następujące znaki są charakterystyczne dla maniakalnej fazy MDP:
Odpowiedź brzmi: podwyższony nastrój

510. Rozłóż następujące objawy, w zależności od formy psychopatii:
A-paranoidalne zaburzenie osobowości
B-schizoidalne zaburzenie osobowości
a podejrzenie i ogólna tendencja do zniekształcania neutralnych lub przyjaznych postaw innych wobec siebie, co jest uważane za wrogie i pogardliwe,
b. tendencja do wyjaśniania wydarzeń wokół siebie lub ogólnie na świecie na podstawie intencji „konspiracyjnych”, dla których nie ma wystarczających podstaw,
w mało tej przyjemności, lub w ogóle nic
d) powtarzające się nieuzasadnione podejrzenia dotyczące niewierności seksualnej współmałżonka lub partnera seksualnego,
d. zwiększone zainteresowanie fantazją lub introspekcją,
g. małe zainteresowanie uprawianiem seksu z inną osobą (biorąc pod uwagę wiek).
Odpowiedź: a, b, g

511. Choroby, które często powodują stany obniżania poziomu świadomości (oszołomienie, otępienie, komu):
1. schizofrenia
2. histeria
3. psychoza maniakalno-depresyjna
4. egzogenne i somatogenne uszkodzenie mózgu
Odpowiedź: tylko 4 jest prawdziwe

512. Oneurod jest typową manifestacją:
1. psychoza maniakalno-depresyjna
2. histeryczne psychozy reaktywne
3. psychoza alkoholowa
4. schizofrenia
Odpowiedź: tylko 4 jest prawdziwe.

513. Kryteriami diagnozy stanów upośledzonej świadomości są:
1. oderwanie się od świata zewnętrznego i dezorientacja
2. zachowania samobójcze lub społecznie niebezpieczne
3. częściowa lub całkowita amnezja po psychozie
4. obecność urojeń lub halucynacji
Odpowiedź: prawda 1 i 3.

514. 32-letni pacjent, maszynistka podczas pracy, nagle przestał pisać, wstał i zaczął zdejmować ubranie. Nie reagował na uwagi. Po 2 minutach przyszedłem do siebie, byłem zaskoczony, widząc ubrania usunięte z siebie. ZAKŁÓCENIA KWALIFIKUJĄCE:
Odpowiedź: zmierzchowy stan świadomości

515. SOLE LITOWE powodują następujące efekty psychotropowe, neurotropowe i wegetotropowe:
1. ulga w depresji
2. Działanie M-antycholinergiczne
3. parkinsonizm narkotykowy
4. zapobieganie atakom afektywnym
Odpowiedź: tylko 4 jest prawdziwe

516. Narkotykowe i nielekowe metody powstrzymania ostrego halucynacyjno-urojeniowego ataku schizofrenii:
1. różne kombinacje neuroleptyków z cyklodolem
2. nieodwracalne inhibitory oksydazy monoaminowej
3. terapia insuliną w śpiączce
4. pozbawienie snu
Odpowiedź: prawda 1 i 3

517. Środek zaradczy o wyraźnym działaniu uspokajającym, który może być stosowany jako środek nasenny w przypadku szczególnej choroby psychicznej:
Odpowiedź: aminazyna (chlorpromazyna)

518. Zaburzenia emocjonalne charakterystyczne dla chorób naczyniowych mózgu:
1. słabe serce
2. ambiwalencja
3. labilność emocji
4. otępienie emocjonalne
Odpowiedź: prawda 1 i 3.

519. Istnieją następujące warianty kliniczne syfilitycznych uszkodzeń OUN:
1. Choroba Pick'a
2. Chorea Huntington
3. Choroba Alzheimera
4. postępujący paraliż
Odpowiedź: tylko 4 jest prawdziwe.

520. SŁABOŚĆ to objaw:
Odpowiedź brzmi: otępienie miażdżycowe

521. 54-letnia kobieta, księgowa, która od dawna cierpi na cukrzycę i przewlekłe zapalenie pęcherzyka żółciowego, rok po śmierci męża, poszła do lekarza ze skargami na szybkie zmęczenie, gwałtowne pogorszenie pamięci, zawroty głowy, zawodową porażkę, labilność emocjonalną. Najbardziej prawdopodobna przyczyna istniejących zaburzeń:
Odpowiedź: naczyniowe uszkodzenie mózgu

522. Charakterystyczne cechy mowy pacjentów z padaczką:
1. tempo mowy zwolniło
2. częste używanie drobnych przyrostków
3. nadmierne szczegóły
4. oligofia
Odpowiedź: wszystko w porządku

523. Szalone pomysły charakteryzują wszystkie powyższe, z wyjątkiem
Odpowiedź: poprawki dostępności, eliminacja przez perswazję

524. Syndrom złudzenia interpretacyjnego charakteryzuje się wszystkimi powyższymi, z wyjątkiem
Odpowiedź: przewaga przedstawień figuratywnych, obecność zamieszania

525. Syndrom zmysłowego (symbolicznego) złudzenia charakteryzuje się wszystkimi powyższymi, z wyjątkiem
Odpowiedź brzmi: konsekwentne wzmacnianie wypaczonego osądu poprzez łańcuch okoliczności.

526. Halucynacje uczuć mięśniowych manifestują się jako doznania.
Odpowiedź: wszystkie powyższe

527. Ostry zespół omamowo-paranoidalny charakteryzuje się
Odpowiedź: wszystkie wymienione

528. Przewlekły zespół omamowo-paranoidalny charakteryzuje się
Odpowiedź: wszystkie wymienione

529. Ostra parafrenia przejawia się we wszystkich powyższych, z wyjątkiem
Odpowiedź: skłonność do rozwoju na wysokości zmierzchu oszołomienia

530. Przejrzysta katatonia objawia się
Odpowiedź: wszystkie wymienione

531. Zespoły oszołomienia przejawiają się we wszystkich powyższych, wyłączając
Odpowiedź brzmi: poczucie spełnienia

532. Opcje dla dużych napadów drgawkowych obejmują wszystkie poniższe, z wyjątkiem
Odpowiedź brzmi: dopasowanie Jacksona

533. W rozwoju dużego napadu drgawkowego
Odpowiedź: wszystkie powyższe

534. Wszystkie konfabulacje
wyliczone ex
Odpowiedź: wykonane wspomnienia

535. Nabyte demencje dzieli się na
Odpowiedź: wszystkie powyższe

536. Blokada myślenia (sperrung) przejawia się przez wszystkie powyższe, z wyjątkiem
Odpowiedź: wystąpienie z krótkotrwałym zaburzeniem świadomości

537. Specyficzne, występujące tylko w schizofrenii, są następujące zaburzenia.
Odpowiedź: żadna z powyższych

538. Charakterystyczne jest myślenie o pacjentach ze schizofrenią.
Odpowiedź: zjawisko poślizgu i zjawisko blokowania myślenia

539. Charakterystyczna jest sfera emocjonalna pacjentów ze schizofrenią.
Odpowiedź: wszystkie powyższe

540. Dla ciągłych form schizofrenii, rozwój wszystkich wymienionych zespołów, z wyjątkiem
Odpowiedź: afektywna (depresja psychiczna, mania)

541. Scharakteryzowano prosty wariant schizofrenii złośliwej
Odpowiedź: zespoły urojeniowe

542. W schizofrenii paranoidalnej pojawia się najczęściej choroba
Odpowiedź brzmi: dojrzały wiek

543. Z halucynacyjnym wariantem schizofrenii paranoidalnej obserwuje się zespół Kandinsky'ego z przewagą
Odpowiedź: pseudohalucynacje

544. Następująca dynamika warunków wskazuje na wzrost objawów deficytu w schizofrenii paranoidalnej.
Odpowiedź: Wszystkie powyższe są prawdziwe.

545. Ostatnim stanem schizofrenii paranoidalnej jest
Odpowiedź brzmi: schizofazja

546. Powolna schizofrenia częściej z reguły debiutuje
Odpowiedź: w młodym wieku

547. Utajony okres powolnej schizofrenii jest determinowany przez
Odpowiedź: wszystkie wymienione

548. W przeciwieństwie do reakcji psychogennych w psychopatii, reakcje psychogenne okresu utajonego w schizofrenii o niskiej intensywności charakteryzują się wszystkimi
wymienione z wyjątkiem
Odpowiedź: skrajne nasilenie zaburzeń afektywnych.

549. Szczególne cechy zaburzeń negatywnych pojawiających się w późnych stadiach powolnej schizofrenii z obsesjami są
Odpowiedź brzmi: zmiany psychopatyczne w kręgu psychastenicznym.

550. Schizofrenia paranoidalna rozwija się u osób z cechami.
Odpowiedź: nadpobudliwość, wytrwałość, ostra nietolerancja dla niesprawiedliwości

551. Wraz z postępem schizofrenii paranoidalnej, wszystkie powyższe występują, z wyjątkiem
Odpowiedź: pojawienie się zjawiska automatyzmu umysłowego

552. Charakterystyczna jest nawracająca schizofrenia.
Odpowiedź: żadna z powyższych

553. Widoczna psychoza w nawracającej schizofrenii występuje najczęściej.
Odpowiedź: w dorosłości

554. Gorączka może być
Odpowiedź: Oneiric-Catatonic Recurrent Schizophrenia

555. W okresie poprzedzającym manifestację napadowej schizofrenii progresywnej wszystkie powyższe cechy są charakterystyczne, z wyjątkiem
Odpowiedź: obowiązkowa obecność zespołu autyzmu wczesnego dzieciństwa

556. Paranoidalny wariant napadowej schizofrenii progresywnej charakteryzuje się występowaniem wszystkich wymienionych typów napadów, z wyjątkiem
Odpowiedź: ostra katatonika

557. Przedstawiono ataki afektywno-halucynacyjne schizoafektywnego wariantu napadowej schizofrenii progresywnej.
Odpowiedź: depresja z halucynozą i manią z halucynozą

558. Po doświadczeniu epizodów schizofrenii podobnej do futra, jest to możliwe
Odpowiedź: wszystkie powyższe

559. Schizofrenia dziecięca charakteryzuje się wszystkimi wyżej wymienionymi, z wyjątkiem
Odpowiedź: wysoce systematyczne złudzenia interpretacyjne

560. Schizofrenia w okresie dojrzewania charakteryzuje się wszystkimi tymi zespołami, z wyjątkiem
Odpowiedź: paranoiczne urojenia o wysokim stopniu usystematyzowania.

561. Późny manifestujący się proces schizofreniczny (późna schizofrenia) charakteryzuje się wszystkimi wymienionymi objawami, z wyjątkiem
Odpowiedź: przewaga form neuro- i psychopatycznych

562. Z schizofrenią paranoidalną
Odpowiedź: Wszystkie powyższe są prawdziwe.

563. Charakterystyczna jest najwyższa częstotliwość debiutów w schizofrenii.
Odpowiedź: dojrzewanie

564. Charakterystyczna jest psychoza maniakalno-depresyjna
Odpowiedź: wszystkie powyższe

565. Główne rodzaje przebiegu psychozy maniakalno-depresyjnej są
Odpowiedź brzmi: dwubiegunowy

566. W diagnostyce różnicowej schizofrenii i psychozy maniakalno-depresyjnej ważne są następujące objawy.
Odpowiedź: wszystkie wymienione

567. Dla wyraźnej fazy depresyjnej psychozy maniakalno-depresyjnej wszystkie powyższe cechy są charakterystyczne, wyłączając
Odpowiedź: pomysły przeszacowania

568. Zawsze samobójcze
Odpowiedź: żaden z tych depresji.

569. Dla wyraźnej fazy maniakalnej psychozy maniakalno-depresyjnej wszystkie powyższe cechy są charakterystyczne, wyłączając
Odpowiedź: niepokój

570. Cyklotymiczne zagłębienia mogą obejmować
Odpowiedź: wszystkie wymienione

571. W przypadku depresji marnowanie charakteryzuje się wszystkimi wyżej wymienionymi, z wyjątkiem
Odpowiedź: dominacja idei obwiniania siebie

572. Środki rehabilitacji psychozy maniakalno-depresyjnej obejmują wszystkie powyższe, z wyjątkiem
Odpowiedź: obowiązkowe skierowanie do VLM

573. Aurę cechują wszystkie następujące znaki, z wyjątkiem
Odpowiedź: objawy afektywne

574. W rozwoju dużego napadu drgawkowego
Odpowiedź: wszystkie wymienione fazy

575. Małe napady charakteryzują się następującymi objawami.
Odpowiedź: wszystkie wymienione

576. Dla napadów bez drgawek z płytkim zaburzeniem świadomości
Odpowiedź: wszystkie wymienione

577. Zmiany osobowości w padaczce charakteryzują się następującymi objawami.
Odpowiedź: wszystkie wymienione

578. Ostra psychoza padaczki z ogłupieniem obejmuje wszystkie powyższe, z wyjątkiem
Odpowiedź: ostra psychoza katatoniczna

579. Charakter egzogenicznej krzywdy
Odpowiedź: brak odpowiedzi jest prawidłowy

580. Przejściowy zespół Korsakowa w objawowej psychozie charakteryzuje się wszystkimi powyższymi, z wyjątkiem
Odpowiedź: postępująca amnezja

581. Zespół psychoendokrynowy objawia się wszystkimi wyżej wymienionymi, z wyjątkiem
Odpowiedź: Zaburzenia katatoniczne

582. W ostrym okresie otwartego urazu głowy może wystąpić.
Odpowiedź: wszystkie powyższe

583. Do psychoz funkcjonalnych okresu inwolucyjnego należą
Odpowiedź: Inwolucyjna melancholia i urojeniowa psychoza.

584. Dla pacjentów z cechami oligofrenii
Odpowiedź: wszystkie powyższe

585. W diagnostyce różnicowej psychopatii i chorób endogennych należy rozważyć
Odpowiedź: wszystkie powyższe

586. Określ stan psychiczny, przypuszczalną diagnozę. Plan badań, leczenie.
Pacjent F., 42 lata, budowniczy. W ciągu ostatnich kilku dni zaburzono sen, pojawił się niepojęty niepokój i niepokój. Potem zaczął zauważać wielu podejrzanych ludzi wokół, słyszał groźby dla swojego adresu. Nie spałem poprzedniej nocy, widziałem dziwne psy, koty, myszy, niektóre potwory, usłyszałem pukanie do okna, czyjeś wołanie o pomoc. Doświadczając ostrego strachu, wybiegł z domu na ulicę, gdzie został zatrzymany przez policję. Następnie został hospitalizowany w szpitalu psychiatrycznym. Stan psychiczny przy przyjęciu: podekscytowany i spięty, cały drżący, z niepokojem rozgląda się. Nagle zaczyna coś potrząsać i odrzuca na bok. Trudno mi zwrócić uwagę na temat rozmowy, często skacze z krzesła, pędzi do okien, do drzwi.
Odpowiedź: Zespół delirium, prawdopodobnie pochodzenia alkoholowego. Informacje anamnestyczne, dane badawcze status somatyczny i neurologiczny. Uwolnij uspokajające lub neuroleptyczne działanie uspokajające przez podawanie przez rodziców. Po zaprzestaniu tego stanu konieczne jest leczenie detoksykacyjne i regenerujące, psychoterapia i dalsze leczenie oraz środki rehabilitacyjne.

587. Oceń stan psychiczny. Twoja domniemana diagnoza, ankieta i plan leczenia.
Pacjent V., 37 lat. Stan psychiczny przy przyjęciu: Vyal i powolny. Wprowadzony do siebie, niczego nie interesuje, nie zwraca uwagi na nikogo. Bez wyrazu, siedzący tryb życia. Odpowiedzi na pytania lekarza w monosylabach iz dużym opóźnieniem. Pytania należy powtarzać kilka razy, prosząc ich głośno. Ogólnie rzecz biorąc, kontakt produkcyjny nie jest możliwy.
Odpowiedź: Zespół upośledzonej świadomości - oszałamiający, z zatruciem i objawową psychozą, jak również z ciężkimi organicznymi chorobami mózgu (guzy, choroby naczyniowe, postępujący paraliż). Wymagane są dane z wywiadu i wyniki badania stanu somatyczno-neurologicznego.

588. Diagnoza domniemana.
Pacjent A., 22 lata. Hospitalizowany w szpitalu psychiatrycznym 3 tygodnie temu. Przez pierwszy tydzień nie komunikowałem się z nikim, przez wiele dni leżałem lub siedziałem w monotonnej pozie, z oczami utkwionymi w jednym punkcie. Okresowo zaczął się na coś uśmiechać. Możliwe jest przyciągnięcie jej uwagi z wielkim trudem i przez krótki czas oraz otrzymanie kilku jednosylnikowych odpowiedzi. Następnie pacjent ponownie odrywa się od wszystkiego wokół. Pod koniec drugiego tygodnia stała się bardziej żywa i towarzyska. Powiedziała mi, że była „jak we śnie”, „jak w świecie marzeń sennych”. Pacjent widział morze z huczącymi falami, wielu ludzi na brzegu, samochody z płonącymi światłami, osobliwy las i węże ze świetlistymi oczami itp. Jednocześnie nie doświadczyła strachu, a wręcz przeciwnie, była ciekawa i interesująca. Wszystkie doświadczenia są zapamiętywane jako sen - widziałem tak wiele, że „nie możesz tego wszystkiego powiedzieć”. Jednocześnie pacjent nie pamięta, co naprawdę działo się wokół niej w dziale.
Odpowiedź: syndrom Oneuro-Catatonic (stupor). W tym przypadku - schizofrenia z przepływem napadowym (nawracającym) lub napadowo-progresywnym (podobnym do futra).

589. Twoja domniemana diagnoza.
Pacjent P., 32 lata, pracownik agencji ochrony. W pracy nagle zaatakował gości sklepu pałką, krzycząc „Pokonaj gady!”, A potem wybiegł na ulicę, na której został zatrzymany. W wyniku jego działań ucierpiało kilku gości. Kiedy został zatrzymany, był podekscytowany, blady, nadal krzyczał o zagrożeniach dla „gadów”. Około godziny później, budząc się na posterunku policji, nie mógł uwierzyć, że popełnił przestępstwo. Pamięta, że ​​był w pracy, a kolejne wydarzenia całkowicie wypadły z jego pamięci. Przekonany o tym, co się stało, zareagował głęboką rozpaczą.
Odpowiedź: Opisany stan jest charakterystyczny dla oszołomienia o zmierzchu, w tym przypadku wariantu halucynacyjnego.

590. Określ stan psychiczny. Przypuszczalna diagnoza.
Pacjent S., 56 lat. Wygląda na zmęczonego i przygnębionego. W rozmowie kilka ożywiło, aktywnie i emocjonalnie skarżąc się na bóle głowy, hałas w głowie, zawroty głowy, zmęczenie i zmniejszoną wydajność, słabą tolerancję na hałas i duszność, krótki temperament, płaczliwość, zapomnienie, zły nastrój. W zależności od tematu rozmowy nastrój zmienia się od łez do uśmiechu. Podczas zgłaszania anamnestic informacje są mylone w datach. Prosi o pomoc w sfinalizowaniu do przejścia na emeryturę.
Odpowiedź: Zespół asteniczny, prawdopodobnie pochodzenia naczyniowego (stwardnienie naczyń mózgowych, nadciśnienie).

591. Określ stan psychiczny. Przypuszczalna diagnoza.
Pacjent D., 40 lat. Zewnętrznie wygląda to na zaniedbane i zaniedbane. Wyrażenie jest smutne. Mimika twarzy i gesty są słabe. W trakcie rozmowy siedzi w monotonnej pozie, nieaktywnej. Inicjatywy w rozmowie nie pokazują odpowiedzi monosylabicznych. Mówi niskim głosem. Można było znaleźć skargi na zły nastrój, obojętność na otoczenie, uczucie melancholii, słaby sen, brak apetytu. Uważa się za niegodnego uwagi i współczucia, odczuwa poczucie winy. Do wieczora zauważa niewielką poprawę w jego stanie - uczucie depresji zmniejsza się.
Odpowiedź: Zespół depresyjny, prawdopodobnie pochodzenia endogennego - prawdopodobnie w kontekście psychozy maniakalno-depresyjnej.

592. Określ stan psychiczny. Przypuszczalna diagnoza.
Pacjent L., 35 lat. Wygląd zebrany i schludny, spokojny w zachowaniu. Podczas rozmowy, jeśli chodzi o jego doświadczenia, staje się poruszony, głośno mówi i gestykuluje obficie. Twierdzi, że był prześladowany przez długi czas i nie wolno mu żyć w pokoju. Przytacza liczne „dowody” jego słuszności i nie ujawnia oznak zmęczenia podczas długiej rozmowy. Wyrażając wątpliwości i próbując wyjaśnić coś łatwo irytuje i ujawnia tendencję do chamstwa i cynizmu. Korekta całkowicie się wymyka. Dobrze pamięta wszystkie daty swojego życia osobistego i publicznego, zwłaszcza te związane z jego prawdziwymi doświadczeniami. Zamierza zmienić miejsce zamieszkania, dokonać wymiany mieszkania, nie biorąc pod uwagę opinii krewnych.
Odpowiedź: Zespół paranoiczny, przypuszczalnie endogenny (schizofrenia, powolny wariant (paranoiczny)).

593. Określ stan psychiczny. Przypuszczalna diagnoza.
Pacjent M., 30 lat. Hospitalizacja trwa około 2,5 miesiąca. Przy przyjęciu był nieco podekscytowany. Rozpoznałem krewnych i znajomych wśród osób wokół mnie. Tło nastroju było niestabilne: teraz płacze, a potem się śmieje. Zorientowany na czas, pamięta moment hospitalizacji. W dziale od pierwszych dni lęk i niepokój zmalały. Pacjent rozumie, że przebywa w szpitalu psychiatrycznym, ale uważa pacjentów za specjalnie zebranych ludzi, których powinna rozpoznać. Otoczeni rozmowami, mimiką i gestami przedstawiają różne wydarzenia z poprzedniego życia, sugerując swoje błędy i tym samym wychowując ją. Podczas rozmowy udało nam się dowiedzieć, że w około dwa tygodnie przed hospitalizacją zaczęły napływać jej myśli i wspomnienia. Zachowanie zostało teraz usprawnione. Przepływ „wspomnień” się zatrzymał, ale nie ma na nie kompletnej krytyki. Deklaruje, że wszystko to przechodziło jako marzenie. Okresowo zdarzają się epizody niskiego nastroju, co wyjaśnia, że ​​martwi się o dzieci i chce raczej opuścić wydział. Wróci do poprzedniego miejsca pracy.
Dodatkowe informacje: Dane z badań paraklinicznych (somatyczno-neurologicznych itp.) - bez cech.
Informacje anamnestyczne: Po drugim porodzie (23 lata) zaczęto odnotowywać wahania nastroju trwające do 1-2 tygodni. Swoim charakterem stopniowo stawała się coraz bardziej drażliwa i porywcza, zwłaszcza w ciągu ostatnich 3-4 lat: oskarżyła krewnych męża o kiepską postawę, pokłóciła się ze swoim partnerem w przedszkolu, twierdząc, że zrobiła wszystko, by ją złościć. 2 tygodnie przed hospitalizacją w złym stanie zdrowia i niskim nastroju, pojechałem na wakacje, ale mój stan się nie poprawił. W pracy personel po zwolnieniu natychmiast zauważył nietypowe zachowanie pacjenta: bez wyraźnego powodu zaczęła płakać, natychmiast się roześmiała. Skarżyła się, że nie spała w nocy. Pytania pracowników zadeklarowały, że nie można wszystkiego wyjaśnić, nie można tego opisać. W dniu hospitalizacji w pracy był poruszony. Nagle zaczęła opowiadać pracownikom o swoim dzieciństwie - „pamiętała ojca” - „generała w paskach i gwiazdach”. Wśród pracowników rozpoznała krewnych i znajomych „od dzieciństwa”. W tym czasie wygląd był błotnisty i oderwany, nagle zaczął szlochać. W tym stanie została zabrana do szpitala psychiatrycznego w celu hospitalizacji.
Odpowiedź: Podostry zespół parafreniczny (konfabulacyjna parafrenia). Choroba u tego pacjenta charakteryzuje się napadowym - postępującym przebiegiem z powikłaniem objawów psychopatologicznych. Schizofrenia z typem napadowo-progresywnym przebiegu, podostry zespół konfabulacyjno-parafreniczny.

594. Określ stan psychiczny. Przypuszczalna diagnoza.
Pacjent M., 45 lat. W trakcie rozmowy na recepcji skarży się na zmęczenie, utratę pamięci i dyskomfort na twarzy i górnej połowie ciała, pojawiające się okresowo. Początkowo pojawia się uczucie mrowienia, a następnie pojawiają się obszary „zginania i skręcania”. Po kilku minutach dyskomfort znika, a pacjent spokojnie kontynuuje rozmowę z lekarzem.
Odpowiedź: Astheno jest zespołem przypominającym nerwicę z zaburzeniami senestopatycznymi najprawdopodobniej pochodzenia egzogennego. Według tej informacji powolna schizofrenia z zaburzeniami senestopatycznymi jest mniej prawdopodobna.

595. Określ stan psychiczny. Przypuszczalna diagnoza.
Pacjent A., 43 lata. Przez ostatnie kilka dni czułem się bardzo niespokojny, byłem niespokojny, w ogóle nie mogłem spać, ciągle przechodziłem przez pokoje, ponieważ wydawało się, że w domu jest ktoś. Kiedy otworzyłem drzwi do łazienki, zobaczyłem mężczyznę z szarą brodą w turbanie i długiej sukience wschodniej. Chwycił go i znalazł szlafrok. W sypialni przy oknie znów zobaczyłem tego samego człowieka ze Wschodu, rzuciłem się do niego, ale zrozumiałem, że to kurtyna. Położył się, ale nie mógł spać. Zauważyłem, że kwiaty na tapecie stały się wypukłe, zaczęły „wyrastać ze ściany”.
Odpowiedź: Złudzenia pareidoliczne występujące w stanie przed delirium są częściej pochodzenia alkoholowego.

596. Określ stan psychiczny. Przypuszczalna diagnoza.
Pacjent Z., 30 lat. Podczas objazdu podbiega do lekarza, rozpoczynając rozmowę z komplementami: „Wyglądasz świetnie, doktorze, a potrzebujesz koszuli! Ja, doktorze, podaruje mi ładny krawat i czapkę z norek. W końcu moja siostra na bazarze handluje. I mogę zrobić elektrokardiogram? Nie !? Na próżno torturujesz? Czas, abym odszedł. Jestem taki zdrowy. W sztangi wojskowej. A w szkole w zespole tańczyłem. A ty, doktorze, balet miłosny? Dam ci bilety baletowe! Wszędzie mam połączenia... ”.
Odpowiedź: Zespół maniakalny z „skokiem” pomysłów, raczej w ramach TIR.

597. Określ stan psychiczny. Przypuszczalna diagnoza.
Pacjent K., 57 lat. Opowiada o sobie: „Kogo po prostu nie pracowałem! Ja i pielęgniarka możemy, a linia jest gładka. Jako chłopiec zdarzyło się, że krzesło było rzemieślnikiem i razem z profesorem robili obchody. Wszyscy tak siedzą i mówię, a wszystko jest zgodne. Wszyscy mówią: mówią, cudzoziemcy nam pomogą, a ja też mogę tu pracować jako położnik. Wyciągamy owoce i składamy je. A to, co robią kucharze, jest również konieczne, ponieważ nauka to największa droga do postępu... ”
Odpowiedź: Stan wadliwy z zaburzeniami myślenia (schizofazja), jako przejaw załamania mowy, charakterystyczny dla postępującej schizofrenii paranoidalnej.

598. Określ stan psychiczny. Przypuszczalna diagnoza.
Pacjent K., 22 lata. Kontakt dostępny. Mówi szczegółowo o swojej rodzinie. Podczas rozmowy mówi, że kocha swoją matkę, która ma teraz 45 lat i która wygląda całkiem zdrowo. Ale pacjentka martwi się tym, że matka może zachorować i umrzeć przed jej oczami, więc zamierza ją zabić, gdy tylko osiągnie 70 lat.
Odpowiedź: Istnieje myślenie paralogiczne (naruszenie związków przyczynowo-skutkowych, zmiana pojęć, to jest poślizg), charakterystyczne dla schizofrenii, głównie paranoidalne.

599. Określ stan psychiczny. Przypuszczalna diagnoza.
Pacjent V., 34 lata. Skarży się na „impotencję psychomotoryczną”. Próby wyjaśnienia tego przez wpływ na niego grupy pracowników Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego przy pomocy „radiowego urządzenia elektronicznego składającego się z rejestru i grzejnika”. Jestem przekonany, że to urządzenie ma wpływ na wszystkie procesy umysłowe i fizjologiczne w jego ciele: kontroluje myśli i ruchy, zwiększa puls, wywołuje uczucie w ciele gorących przedmiotów, a nawet może spowodować oparzenie. Ciągle słyszy w głowie głosy swoich prześladowców. Pozostawiony sam sobie zaczyna głośno rozmawiać z „głosami”.
Odpowiedź: Zespół Kandinsky'ego-Klerambo automatyzmu umysłowego ze wszystkimi jego składnikami (pseudo-halucynacje, automatyzmy umysłowe i urojenia prześladowań), charakterystyczne dla schizofrenii paranoidalnej.

600. Określ stan psychiczny. Przypuszczalna diagnoza.
Pacjent B., 55 lat. Podczas badania psychiatra jest samozadowolony, ale bezradny w rozwiązywaniu najprostszych pytań, nie może nazwać miesiąca i roku. W dziale nie jest zajęty niczym, czasem zaczyna śpiewać piosenki lub płakać. W rozmowach z lekarzem stereotypowo powtarza, że ​​posiada wspaniały letni domek. Twierdzi, że domek jest bardzo wysoki - „sto pięter, wszystkie okna wykonane są z kryształu, na dziedzińcu jest złoty mercedes”. Anamnestic information - pracował jako kierowca, krótko przed pójściem do psychiatry i hospitalizacji, został zawieszony w pracy, ponieważ stracił wszystkie umiejętności zawodowe. W badaniu paraklinicznym oprócz dyzartrii stwierdzono objaw Argyll Robertson, a także ostro dodatnią reakcję Wassermana („cztery krzyże”).
Odpowiedź: syndrom akapitowy z absurdalnymi ideami bogactwa materialnego na tle wyraźnego upadku intelektualno-mnestycznego, który mówi o jego pochodzeniu organicznym. Dodatkowe informacje pozwalają wyjaśnić genezę tego stanu - postępujący paraliż (syfilityczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych), tj. zespół porażenny.

601. Określ stan psychiczny. Przypuszczalna diagnoza. Zalecenia dotyczące pracy.
Pacjent N., 40 lat, inżynier. Dane wywiadu: Z natury, trochę nieśmiały od dzieciństwa, pracował w swojej specjalności po ukończeniu studiów, szybko awansował na szczebel kariery, relacje z pracownikami ewoluowały dobrze. Ożenił się od 22 lat. Syn jest zdrowy, kończy szkołę. Około 2 lata temu zaczął dostrzegać wrogie nastawienie do siebie ze strony swoich kolegów, stał się z nimi ostrożny i nieufny. Potem zwrócił uwagę na fakt, że na ulicy obcy mu ludzie, gdy się pojawił, zaczął się uśmiechać, pluć za nim, kaszleć i kichać. Podczas podróży służbowych, będąc w innych miastach, zaczęło zauważać to samo. Był tak zaniepokojony tą sytuacją, że absolutnie nie mógł pracować. Zakłócone relacje rodzinne zaczęły często pić, ponieważ po zażyciu alkoholu czułam się nieco spokojniejsza. Pod naciskiem jego żony i sióstr został hospitalizowany. Po przyjęciu dość otwarcie mówi o swoich doświadczeniach, znajduje liczne dowody braku losowości jakiegokolwiek zdarzenia. Biuro jest zamknięte, nikt się nie komunikuje. Nie uważa się za chorego, ale przyjmuje leki bez perswazji. Na tle leczenia triftazyną, haloperidolem i chloropromazyną stała się bardziej bierna i obojętna. Prześladowania nie zauważają, ale nie mogą zgodzić się z możliwym bolesnym pochodzeniem „doświadczonych wydarzeń”.
Po wypisie przestał pracować, żył z pieniędzy swojej żony, często pił. Rzadko wychodził z domu. Zaczął ponownie zauważać prześladowania, także w domu. Był przekonany, że byli pracownicy czytają jego myśli. Czasami słyszałem szepty w mojej głowie, kliknięcia, uważałem to za oznaki „problemów w sprzęcie”. Później był wielokrotnie leczony w szpitalu, ale bez znaczącego efektu. Za namową żony udekorowała rozwód.
Odpowiedź: Schizofrenia paranoidalna ze stadiami paranoidalnymi i paranoidalnymi. Wyłączone - zalecana druga grupa osób niepełnosprawnych.

602. Określ stan psychiczny. Przypuszczalna diagnoza. Zalecenia dotyczące pracy.
Pacjent N., 17 lat, mieszkaniec wioski. Po 9 klasie zacząłem pracować w gospodarstwie. Około sześć miesięcy temu przestał pracować. Rano odmówił wstania z łóżka, leżał z otwartymi oczami, nie odpowiadał na pytania. Przestał dbać o siebie. Przez całe tygodnie nie mył się, nie mył zębów, odmawiał zmiany bielizny. Biorąc pod uwagę, że syn został „uszkodzony”, jego matka zabrała go do medium. W recepcji nagle podskoczył, zaatakował medium, wybił okno. Matka próbowała zaprowadzić syna do klasztoru, ale nie wpuścili go tam, nazywając ją „opętaną”. Dwie noce spędzone na modlitwach w pobliżu klasztoru. Cały ten czas siedział w tej samej pozycji, nie odpowiadając na pytania, nic nie jadł. Następnie został hospitalizowany w klinice psychiatrycznej. Wstęp: nie odpowiada na pytania. Pozostawiony samemu idzie spać. Nie wstaje do jedzenia, nie pije, wypluwa leki. Napięcie mięśni jest ostro uniesione: dłoń pacjenta podniesiona przez lekarza wisi w powietrzu na kilka minut. Somatyczna: wysoka, asteniczna budowa ciała. Na piętach są głębokie skorupie wrzody (skutki odleżyn z długotrwałego leżenia w jednej pozycji - na plecach). Od pierwszych dni otrzymał zastrzyki haloperidolu i chloropromazyny. Drugiego dnia zacząłem jeść i pić. W drugim tygodniu zacząłem odpowiadać na pytania. Następnie możliwe było przejście na leki doustne. Klinika miała około dwóch miesięcy, podczas gdy była pewna sztywność. Mówił niewiele, nie mógł wyjaśnić swojego letargu. Nie komunikował się z pacjentami, trzymał się z dala. Po wypisie nie rozpoczął pracy.
Odpowiedź: Katatoniczna forma młodzieńczej schizofrenii złośliwej. Wyłączone - zalecana druga grupa osób niepełnosprawnych (prawdopodobnie pierwsza grupa).

603. Określ stan psychiczny. Przypuszczalna diagnoza. Zalecenia dotyczące pracy.
Pacjent A., 41 lat, inżynier - ekspert w dziedzinie elektroniki. Był zafascynowany swoim zawodem. Mógł zrobić coś przez długi czas w domu, zbierając urządzenia elektroniczne. Służył w szeregach sił zbrojnych. Był żonaty, jest teraz rozwiedziony i mieszka samotnie, ma córkę z tego małżeństwa. Stan psychiczny przy przyjęciu: bierna w rozmowie, monotonna, hipomimiczna twarz. Tło nastroju obniżone. Skarży się na różne nieuzasadnione obawy. Rozumie ich bezpodstawność, ale nie radzi sobie z nimi. Mówi, że „obok lekarzy czuje się spokojniejszy”.
W dziale z pacjentami niewiele się komunikuje. Praktycznie nic zajęty. Wyjaśnia ten brak pożądania i trudność skupienia się na czymś. Nie wykazuje rzeczywistego zainteresowania życiem córki. Brak planów na przyszłość. Mówi, że pewnego dnia żyje i strasznie jest myśleć o tym, co będzie jutro. W stanie somatycznym i neurologicznym nie obserwuje się zmian patologicznych. Z wywiadu: w wieku 20 lat panował strach przed omdleniem w nieodpowiednim miejscu (sklep, przechodząc przez ulicę itp.), Któremu towarzyszył wzrost ciśnienia krwi, wzrost tętna i uczucie „otępienia” nóg. Stał się lękliwy i obojętny. Zawęził zakres zainteresowań i komunikacji. Później, kilka razy „utknął w transporcie” (obawiano się śmierci, kołatania serca i obfitego oderwania). Wielokrotnie hospitalizowany w szpitalach psychiatrycznych. Był leczony neuroleptykami i lekami przeciwdepresyjnymi. Po leczeniu w szpitalu zauważył pewną poprawę, chociaż obawy i obawy nie do końca przeminęły. Kolejne pogorszenie nastąpiło bez wyraźnego powodu. Z biegiem lat choroba stała się pasywna. Jest obojętny na swoją byłą żonę i córkę. Nieustannie podejmuje leczenie wspomagające, jednak stan nadal się pogarsza, wzrosły obawy i kryzysy wegetatywne. Ostatnio hospitalizowany 2 razy w roku i przebywa w szpitalu przez 3-4 miesiące. Poza kliniką nie wychodzi z domu. Zauważa wzrost liczby sytuacji powodujących strach. Niektóre obawy są abstrakcyjne i pozbawione znaczenia („strach przed pustą lodówką”).
Odpowiedź: Neurozopodobny wariant spowolnionej schizofrenii (schizotypowe zaburzenie ICD-10). Zespół fobiczny prowadzi na tle zaburzeń emocjonalnych. Wyłączony, zalecana druga grupa osób niepełnosprawnych.

604. Określ stan psychiczny. Przypuszczalna diagnoza.
Pacjent Sh., 29 lat, badacz.
Został znaleziony na stacji kolejowej, ponieważ nie mógł podać swojego nazwiska i adresu, wezwano psychiatrę, po czym został hospitalizowany w szpitalu psychiatrycznym, gdzie przez miesiąc pozostawał pod nazwiskiem „Nieznany”. Przez cały ten czas nie pamiętałem swojego imienia, zawodu i miejsca zamieszkania. Mniej więcej miesiąc później „sam palec wybrał numer telefonu”, po czym szybko znaleźli żonę pacjenta. Cieszył się, że przybyła jego żona, poprosił o przebaczenie za działania, których absolutnie nie pamięta, i nie mógł sobie przypomnieć, jak trafił na stację innego miasta. Z anamnezy: od dzieciństwa wyróżniał się towarzyskością, tańczył w zespole dziecięcym i uczestniczył w zajęciach amatorskich w instytucie. Cieszył się sukcesem z kobietami. Ożenił się z kolegą z klasy, córką bogatych rodziców. Mieszkają w mieszkaniu kupionym za pieniądze rodziców żony, mają 9-letniego syna. W ostatnich latach jego żona zganiła go lekkomyślnością, brakiem zainteresowania rodziną, zagrożeniem rozwodem. Zawsze przepraszał w takiej sytuacji i przysięgał wierność, ale nie zmienił swojego zachowania. Otrzymawszy dokładne dowody cudzołóstwa, jego żona wywołała skandal i zażądała rozwodu. Następnie pacjent ubrał się, zatrzasnął drzwi i zniknął na miesiąc. Moja żona dowiedziała się, że nie pojawił się w pracy ani od rodziców, ale nie mógł go znaleźć.
Po tym, jak został znaleziony w innym mieście, był hospitalizowany w celu sprawdzenia w klinice psychiatrycznej w swoim mieście - nie znaleziono żadnych zaburzeń psychicznych. Pacjent jest dobrze przystosowany w dziale, chętnie komunikuje się z sąsiadami na oddziale. Dziękuję lekarzom, że „zwrócili mu pamięć”.
Odpowiedź: Histeryczne zaburzenie świadomości o zmierzchu (trans histeryczny) w związku z psycho-traumatycznym naruszeniem wszelkiego rodzaju orientacji i późniejszej amnezji.

Czytaj Więcej O Schizofrenii