1. Co przypisuje się egzogennym organicznym chorobom psychicznym:
a) Zaburzenia psychiczne w chorobach naczyniowych mózgu +
b) Zaburzenia psychiczne w chorobach przewodu pokarmowego
c) Zaburzenia psychiczne w urazowym uszkodzeniu mózgu +

2. Podczas choroby pourazowej rozróżnia się następujące okresy:
a) Początkujący, ostry, podostry
b) Początkowe, ostre, późne, długotrwałe skutki +
c) Ostre, późne, długotrwałe skutki

3. Kompleksowe zaburzenia psychiczne w urazowym uszkodzeniu mózgu to:
a) majaczący
b) mózgowe
c) Asteniczny +

4. Następujące zaburzenia psychiczne są najbardziej charakterystyczne dla początkowego okresu urazowego uszkodzenia mózgu:
a) mózgowe, ogłupienie +
b) poza świadomością
c) Organiczne uszkodzenie mózgu

5. Ostra (podostra) traumatyczna psychoza powyższych obejmuje:
a) Reaktywna psychoza
b) Psychoza parafreniczna
c) Amentia, zmierzchowy stan świadomości +

6. Najczęstszą traumatyczną psychozą ostrego okresu jest:
a) Psychoza afektywna
b) Zmierzchowy stan świadomości +
c) Psychoza Korsakowa

7. W przypadku obrażeń spowodowanych podmuchami powietrza najbardziej specyficznymi zaburzeniami psychicznymi są:
a) Traumatyczna psychoza endoformy
b) Padaczka pourazowa
c) Traumatyczny surdomutyzm +

8. Dla wszystkich pacjentów z urazem czaszkowo-mózgowym obowiązkowe jest:
a) Odpoczynek w łóżku +
b) leki przeciwnadciśnieniowe
c) Procedury fizjoterapeutyczne

9. Padaczka odnosi się do:
a) Choroby Edogennyha
b) Choroby egzogenne
c) Choroby endogenne organiczne +

10. Czym jest aura:
a) powikłanie napadu
b) początkowy etap zajęcia +
c) Zwiastun napadu drgawkowego

11. Kolejność etapów dużego napadu drgawkowego:
a) Aura, faza toniczna, faza kloniczna, sen po padaczce +
b) Aura, faza kloniczna, faza toniczna, sen po nefrytyce
c) Aura, faza toniczna, faza kloniczna, faza uogólnienia drgawek, sen po padaczce

12. Dopasowanie Jacksona odnosi się do:
a) Duże drgawki drgawkowe
b) Ogniskowe drgawki drgawkowe +
c) Małe napady drgawkowe

13. Dla pacjentów z padaczką charakteryzujących się:
a) Lepkość, dokładne myślenie +
b) Przyspieszenie tempa myślenia.
c) Rozumowanie i różnorodność orzeczeń

14. Podaj datę założenia Zakładu Chorób Psychicznych Akademii Medyczno-Chirurgicznej:
a) 1868
b) 1866
c) 1860 +

15. Kto jest założycielem pierwszego krajowego oddziału psychiatrycznego:
a) Balinsky +
b) Osipov
c) Bechterev

16. Na podstawie którego instytucja psychiatryczna po raz pierwszy zorganizowała nauczanie chorób psychicznych w Akademii Medyczno-Chirurgicznej:
a) Szpital Admiralicji
b) Drugi szpital wojskowy +
c) Szpital św. Mikołaja

17. Obecnie główną klasyfikacją chorób psychicznych jest:
a) Klasyfikacja kliniczna chorób
b) Klasyfikacja DSM-IY
c) Klasyfikacja ICD-10 +

18. Znaki klasyfikacyjne w etiopatogenetycznej klasyfikacji chorób psychicznych to:
a) Cechy patogenezy powstawania chorób psychicznych
b) Obecność lub brak morfologicznego podłoża uszkodzenia mózgu i etiopatogenetycznie znaczące efekty zewnętrzne +
c) Czynnik etiologiczny choroby psychicznej

19. Co jest charakterystyczne dla endogennych chorób psychicznych:
a) Obecność morfologicznego substratu uszkodzenia mózgu, ale brak etiopatogenetycznie istotnych efektów zewnętrznych
b) Obecność morfologicznego podłoża uszkodzenia mózgu i etiopatogenetycznie znaczącego wpływu zewnętrznego
c) Brak morfologicznego podłoża uszkodzenia mózgu i etiopatogenetycznie istotnych efektów zewnętrznych +

20. Dla egzogennej choroby psychicznej charakterystyczne jest:
a) Obecność morfologicznego substratu uszkodzenia mózgu i etiopatogenetycznie istotnych efektów zewnętrznych
b) Brak morfologicznego podłoża uszkodzenia mózgu, ale obecność etiopatogenetycznie istotnych efektów zewnętrznych +
c) Brak morfologicznego podłoża uszkodzenia mózgu i etiopatogenetycznie znaczącego wpływu zewnętrznego

21. Które z wymienionych chorób można zaklasyfikować jako endogenne:
a) Psychoza maniakalno-depresyjna, schizofrenia +
b) Reaktywne psychozy, alkoholizm
c) Stany neurotyczne

22. Które z wymienionych chorób można przypisać egzogennej:
a) Psychoza maniakalno-depresyjna
b) Uzależnienie od narkotyków, alkoholizm +
c) Reaktywna psychoza, schizofrenia

23. Które z następujących chorób przypisuje się psychogennemu:
a) Schizofrenia, padaczka
b) Psychoza maniakalno-depresyjna, uzależnienie od narkotyków
c) Reaktywne psychozy, stany neurotyczne +

24. Klasyfikacja poziomu zdrowia psychicznego przyjęta w naszym kraju oznacza podział żołnierzy na tak wiele grup zdrowia psychicznego:
a) 6
b) 5 +
c) 8

25. Ogólna psychopatologia to:
a) Niezależna sekcja psychiatrii klinicznej
b) Część psychologii medycznej
c) Część sekcji „Psychiatria ogólna” +

26. Psychiatria ogólna to:
a) Sekcja psychologii medycznej
b) Sekcja ogólnej patologii +
c) Sekcja fizjologii wyższej aktywności nerwowej

27. Psychikę definiuje się jako:
a) Szczególna właściwość wysoce zorganizowanej materii +
b) Stan duszy ludzkiej
c) Wynik oddziaływania na środowisko

28. Zespół psychopatologiczny definiuje się jako:
a) Połączenie objawów
b) Dynamiczny zestaw indywidualnych funkcji
c) Typowy zestaw naturalnie powiązanych objawów +

29. Ludzka psychika przejawia się w następujących wymienionych typach:
a) Stany psychiczne, cechy osobowości psychicznej +
b) Psychoterapia, psychoprofilaktyka
c) Psychodiagnostyka

30. Status psychiczny to:
a) Zestaw objawów zaburzeń psychicznych
b) Ogólna ocena aktywności umysłowej ogólnie +
c) Charakterystyka nienaruszonych elementów aktywności umysłowej

Testy z odpowiedziami na psychiatrię. Część 6

Przejaw ostrego ataku schizofrenii:
Odpowiedź: oniryczne oszołomienie

505. Określ najdokładniejszą definicję wkładu do psychiatrii następującego naukowca E. Eriksona (Erik Erikson):
Odpowiedź: badanie wpływu kultury na ludzkie zachowanie.

506. Określ szyfr dla schizofrenii ICD-10:
Odpowiedź: F.20.2

507. Brak objawów produkcyjnych jest charakterystyczny dla:
Odpowiedź brzmi: prosta schizofrenia

508. Gdy TIR przestrzegał:
Odpowiedź: zaburzenia afektywne

509. Następujące znaki są charakterystyczne dla maniakalnej fazy MDP:
Odpowiedź brzmi: podwyższony nastrój

510. Rozłóż następujące objawy, w zależności od formy psychopatii:
A-paranoidalne zaburzenie osobowości
B-schizoidalne zaburzenie osobowości
a podejrzenie i ogólna tendencja do zniekształcania neutralnych lub przyjaznych postaw innych wobec siebie, co jest uważane za wrogie i pogardliwe,
b. tendencja do wyjaśniania wydarzeń wokół siebie lub ogólnie na świecie na podstawie intencji „konspiracyjnych”, dla których nie ma wystarczających podstaw,
w mało tej przyjemności, lub w ogóle nic
d) powtarzające się nieuzasadnione podejrzenia dotyczące niewierności seksualnej współmałżonka lub partnera seksualnego,
d. zwiększone zainteresowanie fantazją lub introspekcją,
g. małe zainteresowanie uprawianiem seksu z inną osobą (biorąc pod uwagę wiek).
Odpowiedź: a, b, g

511. Choroby, które często powodują stany obniżania poziomu świadomości (oszołomienie, otępienie, komu):
1. schizofrenia
2. histeria
3. psychoza maniakalno-depresyjna
4. egzogenne i somatogenne uszkodzenie mózgu
Odpowiedź: tylko 4 jest prawdziwe

512. Oneurod jest typową manifestacją:
1. psychoza maniakalno-depresyjna
2. histeryczne psychozy reaktywne
3. psychoza alkoholowa
4. schizofrenia
Odpowiedź: tylko 4 jest prawdziwe.

513. Kryteriami diagnozy stanów upośledzonej świadomości są:
1. oderwanie się od świata zewnętrznego i dezorientacja
2. zachowania samobójcze lub społecznie niebezpieczne
3. częściowa lub całkowita amnezja po psychozie
4. obecność urojeń lub halucynacji
Odpowiedź: prawda 1 i 3.

514. 32-letni pacjent, maszynistka podczas pracy, nagle przestał pisać, wstał i zaczął zdejmować ubranie. Nie reagował na uwagi. Po 2 minutach przyszedłem do siebie, byłem zaskoczony, widząc ubrania usunięte z siebie. ZAKŁÓCENIA KWALIFIKUJĄCE:
Odpowiedź: zmierzchowy stan świadomości

515. SOLE LITOWE powodują następujące efekty psychotropowe, neurotropowe i wegetotropowe:
1. ulga w depresji
2. Działanie M-antycholinergiczne
3. parkinsonizm narkotykowy
4. zapobieganie atakom afektywnym
Odpowiedź: tylko 4 jest prawdziwe

516. Narkotykowe i nielekowe metody powstrzymania ostrego halucynacyjno-urojeniowego ataku schizofrenii:
1. różne kombinacje neuroleptyków z cyklodolem
2. nieodwracalne inhibitory oksydazy monoaminowej
3. terapia insuliną w śpiączce
4. pozbawienie snu
Odpowiedź: prawda 1 i 3

517. Środek zaradczy o wyraźnym działaniu uspokajającym, który może być stosowany jako środek nasenny w przypadku szczególnej choroby psychicznej:
Odpowiedź: aminazyna (chlorpromazyna)

518. Zaburzenia emocjonalne charakterystyczne dla chorób naczyniowych mózgu:
1. słabe serce
2. ambiwalencja
3. labilność emocji
4. otępienie emocjonalne
Odpowiedź: prawda 1 i 3.

519. Istnieją następujące warianty kliniczne syfilitycznych uszkodzeń OUN:
1. Choroba Pick'a
2. Chorea Huntington
3. Choroba Alzheimera
4. postępujący paraliż
Odpowiedź: tylko 4 jest prawdziwe.

520. SŁABOŚĆ to objaw:
Odpowiedź brzmi: otępienie miażdżycowe

521. 54-letnia kobieta, księgowa, która od dawna cierpi na cukrzycę i przewlekłe zapalenie pęcherzyka żółciowego, rok po śmierci męża, poszła do lekarza ze skargami na szybkie zmęczenie, gwałtowne pogorszenie pamięci, zawroty głowy, zawodową porażkę, labilność emocjonalną. Najbardziej prawdopodobna przyczyna istniejących zaburzeń:
Odpowiedź: naczyniowe uszkodzenie mózgu

522. Charakterystyczne cechy mowy pacjentów z padaczką:
1. tempo mowy zwolniło
2. częste używanie drobnych przyrostków
3. nadmierne szczegóły
4. oligofia
Odpowiedź: wszystko w porządku

523. Szalone pomysły charakteryzują wszystkie powyższe, z wyjątkiem
Odpowiedź: poprawki dostępności, eliminacja przez perswazję

524. Syndrom złudzenia interpretacyjnego charakteryzuje się wszystkimi powyższymi, z wyjątkiem
Odpowiedź: przewaga przedstawień figuratywnych, obecność zamieszania

525. Syndrom zmysłowego (symbolicznego) złudzenia charakteryzuje się wszystkimi powyższymi, z wyjątkiem
Odpowiedź brzmi: konsekwentne wzmacnianie wypaczonego osądu poprzez łańcuch okoliczności.

526. Halucynacje uczuć mięśniowych manifestują się jako doznania.
Odpowiedź: wszystkie powyższe

527. Ostry zespół omamowo-paranoidalny charakteryzuje się
Odpowiedź: wszystkie wymienione

528. Przewlekły zespół omamowo-paranoidalny charakteryzuje się
Odpowiedź: wszystkie wymienione

529. Ostra parafrenia przejawia się we wszystkich powyższych, z wyjątkiem
Odpowiedź: skłonność do rozwoju na wysokości zmierzchu oszołomienia

530. Przejrzysta katatonia objawia się
Odpowiedź: wszystkie wymienione

531. Zespoły oszołomienia przejawiają się we wszystkich powyższych, wyłączając
Odpowiedź brzmi: poczucie spełnienia

532. Opcje dla dużych napadów drgawkowych obejmują wszystkie poniższe, z wyjątkiem
Odpowiedź brzmi: dopasowanie Jacksona

533. W rozwoju dużego napadu drgawkowego
Odpowiedź: wszystkie powyższe

534. Wszystkie konfabulacje
wyliczone ex
Odpowiedź: wykonane wspomnienia

535. Nabyte demencje dzieli się na
Odpowiedź: wszystkie powyższe

536. Blokada myślenia (sperrung) przejawia się przez wszystkie powyższe, z wyjątkiem
Odpowiedź: wystąpienie z krótkotrwałym zaburzeniem świadomości

537. Specyficzne, występujące tylko w schizofrenii, są następujące zaburzenia.
Odpowiedź: żadna z powyższych

538. Charakterystyczne jest myślenie o pacjentach ze schizofrenią.
Odpowiedź: zjawisko poślizgu i zjawisko blokowania myślenia

539. Charakterystyczna jest sfera emocjonalna pacjentów ze schizofrenią.
Odpowiedź: wszystkie powyższe

540. Dla ciągłych form schizofrenii, rozwój wszystkich wymienionych zespołów, z wyjątkiem
Odpowiedź: afektywna (depresja psychiczna, mania)

541. Scharakteryzowano prosty wariant schizofrenii złośliwej
Odpowiedź: zespoły urojeniowe

542. W schizofrenii paranoidalnej pojawia się najczęściej choroba
Odpowiedź brzmi: dojrzały wiek

543. Z halucynacyjnym wariantem schizofrenii paranoidalnej obserwuje się zespół Kandinsky'ego z przewagą
Odpowiedź: pseudohalucynacje

544. Następująca dynamika warunków wskazuje na wzrost objawów deficytu w schizofrenii paranoidalnej.
Odpowiedź: Wszystkie powyższe są prawdziwe.

545. Ostatnim stanem schizofrenii paranoidalnej jest
Odpowiedź brzmi: schizofazja

546. Powolna schizofrenia częściej z reguły debiutuje
Odpowiedź: w młodym wieku

547. Utajony okres powolnej schizofrenii jest determinowany przez
Odpowiedź: wszystkie wymienione

548. W przeciwieństwie do reakcji psychogennych w psychopatii, reakcje psychogenne okresu utajonego w schizofrenii o niskiej intensywności charakteryzują się wszystkimi
wymienione z wyjątkiem
Odpowiedź: skrajne nasilenie zaburzeń afektywnych.

549. Szczególne cechy zaburzeń negatywnych pojawiających się w późnych stadiach powolnej schizofrenii z obsesjami są
Odpowiedź brzmi: zmiany psychopatyczne w kręgu psychastenicznym.

550. Schizofrenia paranoidalna rozwija się u osób z cechami.
Odpowiedź: nadpobudliwość, wytrwałość, ostra nietolerancja dla niesprawiedliwości

551. Wraz z postępem schizofrenii paranoidalnej, wszystkie powyższe występują, z wyjątkiem
Odpowiedź: pojawienie się zjawiska automatyzmu umysłowego

552. Charakterystyczna jest nawracająca schizofrenia.
Odpowiedź: żadna z powyższych

553. Widoczna psychoza w nawracającej schizofrenii występuje najczęściej.
Odpowiedź: w dorosłości

554. Gorączka może być
Odpowiedź: Oneiric-Catatonic Recurrent Schizophrenia

555. W okresie poprzedzającym manifestację napadowej schizofrenii progresywnej wszystkie powyższe cechy są charakterystyczne, z wyjątkiem
Odpowiedź: obowiązkowa obecność zespołu autyzmu wczesnego dzieciństwa

556. Paranoidalny wariant napadowej schizofrenii progresywnej charakteryzuje się występowaniem wszystkich wymienionych typów napadów, z wyjątkiem
Odpowiedź: ostra katatonika

557. Przedstawiono ataki afektywno-halucynacyjne schizoafektywnego wariantu napadowej schizofrenii progresywnej.
Odpowiedź: depresja z halucynozą i manią z halucynozą

558. Po doświadczeniu epizodów schizofrenii podobnej do futra, jest to możliwe
Odpowiedź: wszystkie powyższe

559. Schizofrenia dziecięca charakteryzuje się wszystkimi wyżej wymienionymi, z wyjątkiem
Odpowiedź: wysoce systematyczne złudzenia interpretacyjne

560. Schizofrenia w okresie dojrzewania charakteryzuje się wszystkimi tymi zespołami, z wyjątkiem
Odpowiedź: paranoiczne urojenia o wysokim stopniu usystematyzowania.

561. Późny manifestujący się proces schizofreniczny (późna schizofrenia) charakteryzuje się wszystkimi wymienionymi objawami, z wyjątkiem
Odpowiedź: przewaga form neuro- i psychopatycznych

562. Z schizofrenią paranoidalną
Odpowiedź: Wszystkie powyższe są prawdziwe.

563. Charakterystyczna jest najwyższa częstotliwość debiutów w schizofrenii.
Odpowiedź: dojrzewanie

564. Charakterystyczna jest psychoza maniakalno-depresyjna
Odpowiedź: wszystkie powyższe

565. Główne rodzaje przebiegu psychozy maniakalno-depresyjnej są
Odpowiedź brzmi: dwubiegunowy

566. W diagnostyce różnicowej schizofrenii i psychozy maniakalno-depresyjnej ważne są następujące objawy.
Odpowiedź: wszystkie wymienione

567. Dla wyraźnej fazy depresyjnej psychozy maniakalno-depresyjnej wszystkie powyższe cechy są charakterystyczne, wyłączając
Odpowiedź: pomysły przeszacowania

568. Zawsze samobójcze
Odpowiedź: żaden z tych depresji.

569. Dla wyraźnej fazy maniakalnej psychozy maniakalno-depresyjnej wszystkie powyższe cechy są charakterystyczne, wyłączając
Odpowiedź: niepokój

570. Cyklotymiczne zagłębienia mogą obejmować
Odpowiedź: wszystkie wymienione

571. W przypadku depresji marnowanie charakteryzuje się wszystkimi wyżej wymienionymi, z wyjątkiem
Odpowiedź: dominacja idei obwiniania siebie

572. Środki rehabilitacji psychozy maniakalno-depresyjnej obejmują wszystkie powyższe, z wyjątkiem
Odpowiedź: obowiązkowe skierowanie do VLM

573. Aurę cechują wszystkie następujące znaki, z wyjątkiem
Odpowiedź: objawy afektywne

574. W rozwoju dużego napadu drgawkowego
Odpowiedź: wszystkie wymienione fazy

575. Małe napady charakteryzują się następującymi objawami.
Odpowiedź: wszystkie wymienione

576. Dla napadów bez drgawek z płytkim zaburzeniem świadomości
Odpowiedź: wszystkie wymienione

577. Zmiany osobowości w padaczce charakteryzują się następującymi objawami.
Odpowiedź: wszystkie wymienione

578. Ostra psychoza padaczki z ogłupieniem obejmuje wszystkie powyższe, z wyjątkiem
Odpowiedź: ostra psychoza katatoniczna

579. Charakter egzogenicznej krzywdy
Odpowiedź: brak odpowiedzi jest prawidłowy

580. Przejściowy zespół Korsakowa w objawowej psychozie charakteryzuje się wszystkimi powyższymi, z wyjątkiem
Odpowiedź: postępująca amnezja

581. Zespół psychoendokrynowy objawia się wszystkimi wyżej wymienionymi, z wyjątkiem
Odpowiedź: Zaburzenia katatoniczne

582. W ostrym okresie otwartego urazu głowy może wystąpić.
Odpowiedź: wszystkie powyższe

583. Do psychoz funkcjonalnych okresu inwolucyjnego należą
Odpowiedź: Inwolucyjna melancholia i urojeniowa psychoza.

584. Dla pacjentów z cechami oligofrenii
Odpowiedź: wszystkie powyższe

585. W diagnostyce różnicowej psychopatii i chorób endogennych należy rozważyć
Odpowiedź: wszystkie powyższe

586. Określ stan psychiczny, przypuszczalną diagnozę. Plan badań, leczenie.
Pacjent F., 42 lata, budowniczy. W ciągu ostatnich kilku dni zaburzono sen, pojawił się niepojęty niepokój i niepokój. Potem zaczął zauważać wielu podejrzanych ludzi wokół, słyszał groźby dla swojego adresu. Nie spałem poprzedniej nocy, widziałem dziwne psy, koty, myszy, niektóre potwory, usłyszałem pukanie do okna, czyjeś wołanie o pomoc. Doświadczając ostrego strachu, wybiegł z domu na ulicę, gdzie został zatrzymany przez policję. Następnie został hospitalizowany w szpitalu psychiatrycznym. Stan psychiczny przy przyjęciu: podekscytowany i spięty, cały drżący, z niepokojem rozgląda się. Nagle zaczyna coś potrząsać i odrzuca na bok. Trudno mi zwrócić uwagę na temat rozmowy, często skacze z krzesła, pędzi do okien, do drzwi.
Odpowiedź: Zespół delirium, prawdopodobnie pochodzenia alkoholowego. Informacje anamnestyczne, dane badawcze status somatyczny i neurologiczny. Uwolnij uspokajające lub neuroleptyczne działanie uspokajające przez podawanie przez rodziców. Po zaprzestaniu tego stanu konieczne jest leczenie detoksykacyjne i regenerujące, psychoterapia i dalsze leczenie oraz środki rehabilitacyjne.

587. Oceń stan psychiczny. Twoja domniemana diagnoza, ankieta i plan leczenia.
Pacjent V., 37 lat. Stan psychiczny przy przyjęciu: Vyal i powolny. Wprowadzony do siebie, niczego nie interesuje, nie zwraca uwagi na nikogo. Bez wyrazu, siedzący tryb życia. Odpowiedzi na pytania lekarza w monosylabach iz dużym opóźnieniem. Pytania należy powtarzać kilka razy, prosząc ich głośno. Ogólnie rzecz biorąc, kontakt produkcyjny nie jest możliwy.
Odpowiedź: Zespół upośledzonej świadomości - oszałamiający, z zatruciem i objawową psychozą, jak również z ciężkimi organicznymi chorobami mózgu (guzy, choroby naczyniowe, postępujący paraliż). Wymagane są dane z wywiadu i wyniki badania stanu somatyczno-neurologicznego.

588. Diagnoza domniemana.
Pacjent A., 22 lata. Hospitalizowany w szpitalu psychiatrycznym 3 tygodnie temu. Przez pierwszy tydzień nie komunikowałem się z nikim, przez wiele dni leżałem lub siedziałem w monotonnej pozie, z oczami utkwionymi w jednym punkcie. Okresowo zaczął się na coś uśmiechać. Możliwe jest przyciągnięcie jej uwagi z wielkim trudem i przez krótki czas oraz otrzymanie kilku jednosylnikowych odpowiedzi. Następnie pacjent ponownie odrywa się od wszystkiego wokół. Pod koniec drugiego tygodnia stała się bardziej żywa i towarzyska. Powiedziała mi, że była „jak we śnie”, „jak w świecie marzeń sennych”. Pacjent widział morze z huczącymi falami, wielu ludzi na brzegu, samochody z płonącymi światłami, osobliwy las i węże ze świetlistymi oczami itp. Jednocześnie nie doświadczyła strachu, a wręcz przeciwnie, była ciekawa i interesująca. Wszystkie doświadczenia są zapamiętywane jako sen - widziałem tak wiele, że „nie możesz tego wszystkiego powiedzieć”. Jednocześnie pacjent nie pamięta, co naprawdę działo się wokół niej w dziale.
Odpowiedź: syndrom Oneuro-Catatonic (stupor). W tym przypadku - schizofrenia z przepływem napadowym (nawracającym) lub napadowo-progresywnym (podobnym do futra).

589. Twoja domniemana diagnoza.
Pacjent P., 32 lata, pracownik agencji ochrony. W pracy nagle zaatakował gości sklepu pałką, krzycząc „Pokonaj gady!”, A potem wybiegł na ulicę, na której został zatrzymany. W wyniku jego działań ucierpiało kilku gości. Kiedy został zatrzymany, był podekscytowany, blady, nadal krzyczał o zagrożeniach dla „gadów”. Około godziny później, budząc się na posterunku policji, nie mógł uwierzyć, że popełnił przestępstwo. Pamięta, że ​​był w pracy, a kolejne wydarzenia całkowicie wypadły z jego pamięci. Przekonany o tym, co się stało, zareagował głęboką rozpaczą.
Odpowiedź: Opisany stan jest charakterystyczny dla oszołomienia o zmierzchu, w tym przypadku wariantu halucynacyjnego.

590. Określ stan psychiczny. Przypuszczalna diagnoza.
Pacjent S., 56 lat. Wygląda na zmęczonego i przygnębionego. W rozmowie kilka ożywiło, aktywnie i emocjonalnie skarżąc się na bóle głowy, hałas w głowie, zawroty głowy, zmęczenie i zmniejszoną wydajność, słabą tolerancję na hałas i duszność, krótki temperament, płaczliwość, zapomnienie, zły nastrój. W zależności od tematu rozmowy nastrój zmienia się od łez do uśmiechu. Podczas zgłaszania anamnestic informacje są mylone w datach. Prosi o pomoc w sfinalizowaniu do przejścia na emeryturę.
Odpowiedź: Zespół asteniczny, prawdopodobnie pochodzenia naczyniowego (stwardnienie naczyń mózgowych, nadciśnienie).

591. Określ stan psychiczny. Przypuszczalna diagnoza.
Pacjent D., 40 lat. Zewnętrznie wygląda to na zaniedbane i zaniedbane. Wyrażenie jest smutne. Mimika twarzy i gesty są słabe. W trakcie rozmowy siedzi w monotonnej pozie, nieaktywnej. Inicjatywy w rozmowie nie pokazują odpowiedzi monosylabicznych. Mówi niskim głosem. Można było znaleźć skargi na zły nastrój, obojętność na otoczenie, uczucie melancholii, słaby sen, brak apetytu. Uważa się za niegodnego uwagi i współczucia, odczuwa poczucie winy. Do wieczora zauważa niewielką poprawę w jego stanie - uczucie depresji zmniejsza się.
Odpowiedź: Zespół depresyjny, prawdopodobnie pochodzenia endogennego - prawdopodobnie w kontekście psychozy maniakalno-depresyjnej.

592. Określ stan psychiczny. Przypuszczalna diagnoza.
Pacjent L., 35 lat. Wygląd zebrany i schludny, spokojny w zachowaniu. Podczas rozmowy, jeśli chodzi o jego doświadczenia, staje się poruszony, głośno mówi i gestykuluje obficie. Twierdzi, że był prześladowany przez długi czas i nie wolno mu żyć w pokoju. Przytacza liczne „dowody” jego słuszności i nie ujawnia oznak zmęczenia podczas długiej rozmowy. Wyrażając wątpliwości i próbując wyjaśnić coś łatwo irytuje i ujawnia tendencję do chamstwa i cynizmu. Korekta całkowicie się wymyka. Dobrze pamięta wszystkie daty swojego życia osobistego i publicznego, zwłaszcza te związane z jego prawdziwymi doświadczeniami. Zamierza zmienić miejsce zamieszkania, dokonać wymiany mieszkania, nie biorąc pod uwagę opinii krewnych.
Odpowiedź: Zespół paranoiczny, przypuszczalnie endogenny (schizofrenia, powolny wariant (paranoiczny)).

593. Określ stan psychiczny. Przypuszczalna diagnoza.
Pacjent M., 30 lat. Hospitalizacja trwa około 2,5 miesiąca. Przy przyjęciu był nieco podekscytowany. Rozpoznałem krewnych i znajomych wśród osób wokół mnie. Tło nastroju było niestabilne: teraz płacze, a potem się śmieje. Zorientowany na czas, pamięta moment hospitalizacji. W dziale od pierwszych dni lęk i niepokój zmalały. Pacjent rozumie, że przebywa w szpitalu psychiatrycznym, ale uważa pacjentów za specjalnie zebranych ludzi, których powinna rozpoznać. Otoczeni rozmowami, mimiką i gestami przedstawiają różne wydarzenia z poprzedniego życia, sugerując swoje błędy i tym samym wychowując ją. Podczas rozmowy udało nam się dowiedzieć, że w około dwa tygodnie przed hospitalizacją zaczęły napływać jej myśli i wspomnienia. Zachowanie zostało teraz usprawnione. Przepływ „wspomnień” się zatrzymał, ale nie ma na nie kompletnej krytyki. Deklaruje, że wszystko to przechodziło jako marzenie. Okresowo zdarzają się epizody niskiego nastroju, co wyjaśnia, że ​​martwi się o dzieci i chce raczej opuścić wydział. Wróci do poprzedniego miejsca pracy.
Dodatkowe informacje: Dane z badań paraklinicznych (somatyczno-neurologicznych itp.) - bez cech.
Informacje anamnestyczne: Po drugim porodzie (23 lata) zaczęto odnotowywać wahania nastroju trwające do 1-2 tygodni. Swoim charakterem stopniowo stawała się coraz bardziej drażliwa i porywcza, zwłaszcza w ciągu ostatnich 3-4 lat: oskarżyła krewnych męża o kiepską postawę, pokłóciła się ze swoim partnerem w przedszkolu, twierdząc, że zrobiła wszystko, by ją złościć. 2 tygodnie przed hospitalizacją w złym stanie zdrowia i niskim nastroju, pojechałem na wakacje, ale mój stan się nie poprawił. W pracy personel po zwolnieniu natychmiast zauważył nietypowe zachowanie pacjenta: bez wyraźnego powodu zaczęła płakać, natychmiast się roześmiała. Skarżyła się, że nie spała w nocy. Pytania pracowników zadeklarowały, że nie można wszystkiego wyjaśnić, nie można tego opisać. W dniu hospitalizacji w pracy był poruszony. Nagle zaczęła opowiadać pracownikom o swoim dzieciństwie - „pamiętała ojca” - „generała w paskach i gwiazdach”. Wśród pracowników rozpoznała krewnych i znajomych „od dzieciństwa”. W tym czasie wygląd był błotnisty i oderwany, nagle zaczął szlochać. W tym stanie została zabrana do szpitala psychiatrycznego w celu hospitalizacji.
Odpowiedź: Podostry zespół parafreniczny (konfabulacyjna parafrenia). Choroba u tego pacjenta charakteryzuje się napadowym - postępującym przebiegiem z powikłaniem objawów psychopatologicznych. Schizofrenia z typem napadowo-progresywnym przebiegu, podostry zespół konfabulacyjno-parafreniczny.

594. Określ stan psychiczny. Przypuszczalna diagnoza.
Pacjent M., 45 lat. W trakcie rozmowy na recepcji skarży się na zmęczenie, utratę pamięci i dyskomfort na twarzy i górnej połowie ciała, pojawiające się okresowo. Początkowo pojawia się uczucie mrowienia, a następnie pojawiają się obszary „zginania i skręcania”. Po kilku minutach dyskomfort znika, a pacjent spokojnie kontynuuje rozmowę z lekarzem.
Odpowiedź: Astheno jest zespołem przypominającym nerwicę z zaburzeniami senestopatycznymi najprawdopodobniej pochodzenia egzogennego. Według tej informacji powolna schizofrenia z zaburzeniami senestopatycznymi jest mniej prawdopodobna.

595. Określ stan psychiczny. Przypuszczalna diagnoza.
Pacjent A., 43 lata. Przez ostatnie kilka dni czułem się bardzo niespokojny, byłem niespokojny, w ogóle nie mogłem spać, ciągle przechodziłem przez pokoje, ponieważ wydawało się, że w domu jest ktoś. Kiedy otworzyłem drzwi do łazienki, zobaczyłem mężczyznę z szarą brodą w turbanie i długiej sukience wschodniej. Chwycił go i znalazł szlafrok. W sypialni przy oknie znów zobaczyłem tego samego człowieka ze Wschodu, rzuciłem się do niego, ale zrozumiałem, że to kurtyna. Położył się, ale nie mógł spać. Zauważyłem, że kwiaty na tapecie stały się wypukłe, zaczęły „wyrastać ze ściany”.
Odpowiedź: Złudzenia pareidoliczne występujące w stanie przed delirium są częściej pochodzenia alkoholowego.

596. Określ stan psychiczny. Przypuszczalna diagnoza.
Pacjent Z., 30 lat. Podczas objazdu podbiega do lekarza, rozpoczynając rozmowę z komplementami: „Wyglądasz świetnie, doktorze, a potrzebujesz koszuli! Ja, doktorze, podaruje mi ładny krawat i czapkę z norek. W końcu moja siostra na bazarze handluje. I mogę zrobić elektrokardiogram? Nie !? Na próżno torturujesz? Czas, abym odszedł. Jestem taki zdrowy. W sztangi wojskowej. A w szkole w zespole tańczyłem. A ty, doktorze, balet miłosny? Dam ci bilety baletowe! Wszędzie mam połączenia... ”.
Odpowiedź: Zespół maniakalny z „skokiem” pomysłów, raczej w ramach TIR.

597. Określ stan psychiczny. Przypuszczalna diagnoza.
Pacjent K., 57 lat. Opowiada o sobie: „Kogo po prostu nie pracowałem! Ja i pielęgniarka możemy, a linia jest gładka. Jako chłopiec zdarzyło się, że krzesło było rzemieślnikiem i razem z profesorem robili obchody. Wszyscy tak siedzą i mówię, a wszystko jest zgodne. Wszyscy mówią: mówią, cudzoziemcy nam pomogą, a ja też mogę tu pracować jako położnik. Wyciągamy owoce i składamy je. A to, co robią kucharze, jest również konieczne, ponieważ nauka to największa droga do postępu... ”
Odpowiedź: Stan wadliwy z zaburzeniami myślenia (schizofazja), jako przejaw załamania mowy, charakterystyczny dla postępującej schizofrenii paranoidalnej.

598. Określ stan psychiczny. Przypuszczalna diagnoza.
Pacjent K., 22 lata. Kontakt dostępny. Mówi szczegółowo o swojej rodzinie. Podczas rozmowy mówi, że kocha swoją matkę, która ma teraz 45 lat i która wygląda całkiem zdrowo. Ale pacjentka martwi się tym, że matka może zachorować i umrzeć przed jej oczami, więc zamierza ją zabić, gdy tylko osiągnie 70 lat.
Odpowiedź: Istnieje myślenie paralogiczne (naruszenie związków przyczynowo-skutkowych, zmiana pojęć, to jest poślizg), charakterystyczne dla schizofrenii, głównie paranoidalne.

599. Określ stan psychiczny. Przypuszczalna diagnoza.
Pacjent V., 34 lata. Skarży się na „impotencję psychomotoryczną”. Próby wyjaśnienia tego przez wpływ na niego grupy pracowników Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego przy pomocy „radiowego urządzenia elektronicznego składającego się z rejestru i grzejnika”. Jestem przekonany, że to urządzenie ma wpływ na wszystkie procesy umysłowe i fizjologiczne w jego ciele: kontroluje myśli i ruchy, zwiększa puls, wywołuje uczucie w ciele gorących przedmiotów, a nawet może spowodować oparzenie. Ciągle słyszy w głowie głosy swoich prześladowców. Pozostawiony sam sobie zaczyna głośno rozmawiać z „głosami”.
Odpowiedź: Zespół Kandinsky'ego-Klerambo automatyzmu umysłowego ze wszystkimi jego składnikami (pseudo-halucynacje, automatyzmy umysłowe i urojenia prześladowań), charakterystyczne dla schizofrenii paranoidalnej.

600. Określ stan psychiczny. Przypuszczalna diagnoza.
Pacjent B., 55 lat. Podczas badania psychiatra jest samozadowolony, ale bezradny w rozwiązywaniu najprostszych pytań, nie może nazwać miesiąca i roku. W dziale nie jest zajęty niczym, czasem zaczyna śpiewać piosenki lub płakać. W rozmowach z lekarzem stereotypowo powtarza, że ​​posiada wspaniały letni domek. Twierdzi, że domek jest bardzo wysoki - „sto pięter, wszystkie okna wykonane są z kryształu, na dziedzińcu jest złoty mercedes”. Anamnestic information - pracował jako kierowca, krótko przed pójściem do psychiatry i hospitalizacji, został zawieszony w pracy, ponieważ stracił wszystkie umiejętności zawodowe. W badaniu paraklinicznym oprócz dyzartrii stwierdzono objaw Argyll Robertson, a także ostro dodatnią reakcję Wassermana („cztery krzyże”).
Odpowiedź: syndrom akapitowy z absurdalnymi ideami bogactwa materialnego na tle wyraźnego upadku intelektualno-mnestycznego, który mówi o jego pochodzeniu organicznym. Dodatkowe informacje pozwalają wyjaśnić genezę tego stanu - postępujący paraliż (syfilityczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych), tj. zespół porażenny.

601. Określ stan psychiczny. Przypuszczalna diagnoza. Zalecenia dotyczące pracy.
Pacjent N., 40 lat, inżynier. Dane wywiadu: Z natury, trochę nieśmiały od dzieciństwa, pracował w swojej specjalności po ukończeniu studiów, szybko awansował na szczebel kariery, relacje z pracownikami ewoluowały dobrze. Ożenił się od 22 lat. Syn jest zdrowy, kończy szkołę. Około 2 lata temu zaczął dostrzegać wrogie nastawienie do siebie ze strony swoich kolegów, stał się z nimi ostrożny i nieufny. Potem zwrócił uwagę na fakt, że na ulicy obcy mu ludzie, gdy się pojawił, zaczął się uśmiechać, pluć za nim, kaszleć i kichać. Podczas podróży służbowych, będąc w innych miastach, zaczęło zauważać to samo. Był tak zaniepokojony tą sytuacją, że absolutnie nie mógł pracować. Zakłócone relacje rodzinne zaczęły często pić, ponieważ po zażyciu alkoholu czułam się nieco spokojniejsza. Pod naciskiem jego żony i sióstr został hospitalizowany. Po przyjęciu dość otwarcie mówi o swoich doświadczeniach, znajduje liczne dowody braku losowości jakiegokolwiek zdarzenia. Biuro jest zamknięte, nikt się nie komunikuje. Nie uważa się za chorego, ale przyjmuje leki bez perswazji. Na tle leczenia triftazyną, haloperidolem i chloropromazyną stała się bardziej bierna i obojętna. Prześladowania nie zauważają, ale nie mogą zgodzić się z możliwym bolesnym pochodzeniem „doświadczonych wydarzeń”.
Po wypisie przestał pracować, żył z pieniędzy swojej żony, często pił. Rzadko wychodził z domu. Zaczął ponownie zauważać prześladowania, także w domu. Był przekonany, że byli pracownicy czytają jego myśli. Czasami słyszałem szepty w mojej głowie, kliknięcia, uważałem to za oznaki „problemów w sprzęcie”. Później był wielokrotnie leczony w szpitalu, ale bez znaczącego efektu. Za namową żony udekorowała rozwód.
Odpowiedź: Schizofrenia paranoidalna ze stadiami paranoidalnymi i paranoidalnymi. Wyłączone - zalecana druga grupa osób niepełnosprawnych.

602. Określ stan psychiczny. Przypuszczalna diagnoza. Zalecenia dotyczące pracy.
Pacjent N., 17 lat, mieszkaniec wioski. Po 9 klasie zacząłem pracować w gospodarstwie. Około sześć miesięcy temu przestał pracować. Rano odmówił wstania z łóżka, leżał z otwartymi oczami, nie odpowiadał na pytania. Przestał dbać o siebie. Przez całe tygodnie nie mył się, nie mył zębów, odmawiał zmiany bielizny. Biorąc pod uwagę, że syn został „uszkodzony”, jego matka zabrała go do medium. W recepcji nagle podskoczył, zaatakował medium, wybił okno. Matka próbowała zaprowadzić syna do klasztoru, ale nie wpuścili go tam, nazywając ją „opętaną”. Dwie noce spędzone na modlitwach w pobliżu klasztoru. Cały ten czas siedział w tej samej pozycji, nie odpowiadając na pytania, nic nie jadł. Następnie został hospitalizowany w klinice psychiatrycznej. Wstęp: nie odpowiada na pytania. Pozostawiony samemu idzie spać. Nie wstaje do jedzenia, nie pije, wypluwa leki. Napięcie mięśni jest ostro uniesione: dłoń pacjenta podniesiona przez lekarza wisi w powietrzu na kilka minut. Somatyczna: wysoka, asteniczna budowa ciała. Na piętach są głębokie skorupie wrzody (skutki odleżyn z długotrwałego leżenia w jednej pozycji - na plecach). Od pierwszych dni otrzymał zastrzyki haloperidolu i chloropromazyny. Drugiego dnia zacząłem jeść i pić. W drugim tygodniu zacząłem odpowiadać na pytania. Następnie możliwe było przejście na leki doustne. Klinika miała około dwóch miesięcy, podczas gdy była pewna sztywność. Mówił niewiele, nie mógł wyjaśnić swojego letargu. Nie komunikował się z pacjentami, trzymał się z dala. Po wypisie nie rozpoczął pracy.
Odpowiedź: Katatoniczna forma młodzieńczej schizofrenii złośliwej. Wyłączone - zalecana druga grupa osób niepełnosprawnych (prawdopodobnie pierwsza grupa).

603. Określ stan psychiczny. Przypuszczalna diagnoza. Zalecenia dotyczące pracy.
Pacjent A., 41 lat, inżynier - ekspert w dziedzinie elektroniki. Był zafascynowany swoim zawodem. Mógł zrobić coś przez długi czas w domu, zbierając urządzenia elektroniczne. Służył w szeregach sił zbrojnych. Był żonaty, jest teraz rozwiedziony i mieszka samotnie, ma córkę z tego małżeństwa. Stan psychiczny przy przyjęciu: bierna w rozmowie, monotonna, hipomimiczna twarz. Tło nastroju obniżone. Skarży się na różne nieuzasadnione obawy. Rozumie ich bezpodstawność, ale nie radzi sobie z nimi. Mówi, że „obok lekarzy czuje się spokojniejszy”.
W dziale z pacjentami niewiele się komunikuje. Praktycznie nic zajęty. Wyjaśnia ten brak pożądania i trudność skupienia się na czymś. Nie wykazuje rzeczywistego zainteresowania życiem córki. Brak planów na przyszłość. Mówi, że pewnego dnia żyje i strasznie jest myśleć o tym, co będzie jutro. W stanie somatycznym i neurologicznym nie obserwuje się zmian patologicznych. Z wywiadu: w wieku 20 lat panował strach przed omdleniem w nieodpowiednim miejscu (sklep, przechodząc przez ulicę itp.), Któremu towarzyszył wzrost ciśnienia krwi, wzrost tętna i uczucie „otępienia” nóg. Stał się lękliwy i obojętny. Zawęził zakres zainteresowań i komunikacji. Później, kilka razy „utknął w transporcie” (obawiano się śmierci, kołatania serca i obfitego oderwania). Wielokrotnie hospitalizowany w szpitalach psychiatrycznych. Był leczony neuroleptykami i lekami przeciwdepresyjnymi. Po leczeniu w szpitalu zauważył pewną poprawę, chociaż obawy i obawy nie do końca przeminęły. Kolejne pogorszenie nastąpiło bez wyraźnego powodu. Z biegiem lat choroba stała się pasywna. Jest obojętny na swoją byłą żonę i córkę. Nieustannie podejmuje leczenie wspomagające, jednak stan nadal się pogarsza, wzrosły obawy i kryzysy wegetatywne. Ostatnio hospitalizowany 2 razy w roku i przebywa w szpitalu przez 3-4 miesiące. Poza kliniką nie wychodzi z domu. Zauważa wzrost liczby sytuacji powodujących strach. Niektóre obawy są abstrakcyjne i pozbawione znaczenia („strach przed pustą lodówką”).
Odpowiedź: Neurozopodobny wariant spowolnionej schizofrenii (schizotypowe zaburzenie ICD-10). Zespół fobiczny prowadzi na tle zaburzeń emocjonalnych. Wyłączony, zalecana druga grupa osób niepełnosprawnych.

604. Określ stan psychiczny. Przypuszczalna diagnoza.
Pacjent Sh., 29 lat, badacz.
Został znaleziony na stacji kolejowej, ponieważ nie mógł podać swojego nazwiska i adresu, wezwano psychiatrę, po czym został hospitalizowany w szpitalu psychiatrycznym, gdzie przez miesiąc pozostawał pod nazwiskiem „Nieznany”. Przez cały ten czas nie pamiętałem swojego imienia, zawodu i miejsca zamieszkania. Mniej więcej miesiąc później „sam palec wybrał numer telefonu”, po czym szybko znaleźli żonę pacjenta. Cieszył się, że przybyła jego żona, poprosił o przebaczenie za działania, których absolutnie nie pamięta, i nie mógł sobie przypomnieć, jak trafił na stację innego miasta. Z anamnezy: od dzieciństwa wyróżniał się towarzyskością, tańczył w zespole dziecięcym i uczestniczył w zajęciach amatorskich w instytucie. Cieszył się sukcesem z kobietami. Ożenił się z kolegą z klasy, córką bogatych rodziców. Mieszkają w mieszkaniu kupionym za pieniądze rodziców żony, mają 9-letniego syna. W ostatnich latach jego żona zganiła go lekkomyślnością, brakiem zainteresowania rodziną, zagrożeniem rozwodem. Zawsze przepraszał w takiej sytuacji i przysięgał wierność, ale nie zmienił swojego zachowania. Otrzymawszy dokładne dowody cudzołóstwa, jego żona wywołała skandal i zażądała rozwodu. Następnie pacjent ubrał się, zatrzasnął drzwi i zniknął na miesiąc. Moja żona dowiedziała się, że nie pojawił się w pracy ani od rodziców, ale nie mógł go znaleźć.
Po tym, jak został znaleziony w innym mieście, był hospitalizowany w celu sprawdzenia w klinice psychiatrycznej w swoim mieście - nie znaleziono żadnych zaburzeń psychicznych. Pacjent jest dobrze przystosowany w dziale, chętnie komunikuje się z sąsiadami na oddziale. Dziękuję lekarzom, że „zwrócili mu pamięć”.
Odpowiedź: Histeryczne zaburzenie świadomości o zmierzchu (trans histeryczny) w związku z psycho-traumatycznym naruszeniem wszelkiego rodzaju orientacji i późniejszej amnezji.

Testy psychiatryczne z odpowiedziami

Psychiatria

Rehabilitacja osób chorych psychicznie obejmuje:

+wszystkie odpowiedzi są poprawne

Zaburzenia myśli obejmują:

Uporczywe urojenia z halucynacjami są typowe dla:

Carcinophobia to obsesyjny strach:

dla kondycji twojego serca

Zaburzenia pamięci obejmują:

zwiększyć wolicjonalną aktywność

Naprawiona amnezja to brak pamięci na:

+bieżące wydarzenia (niemożność zapamiętania)

ostre zdarzenia

choroba przedostra

Aminazin należy do grupy:

Zwiększony nastrój i aktywność, pragnienie działania.

Błędne postrzeganie rzeczywistych obiektów to:

Szalone pomysły są charakterystyczne dla syndromu:

Niski nastrój, poczucie utraty zdolności do radości, zahamowanie umysłowe i motoryczne są charakterystyczne dla:

Do której grupy leków należy piracetam?

Rodzaj nadzoru wyznaczonego przez chorych psychicznie, niebezpiecznych dla siebie lub innych

Pacjent z zaburzeniami psychicznymi będący pod ścisłym nadzorem nie jest dozwolony:

mieć przedmioty osobiste

idź na spacer

odbierać gości i przesyłać

+wszystkie powyższe

Przeprowadzane jest mechaniczne ograniczenie pacjenta z zaburzeniami psychicznymi

+zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego

na prośbę innych pacjentów

zgodnie z instrukcjami starszej siostry medycznej departamentu

z własnej inicjatywy pielęgniarki dyżurnej

Przeprowadzane jest zakończenie mechanicznego ograniczenia pacjenta z zaburzeniami psychicznymi

+zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego

na prośbę innych pacjentów

zgodnie z instrukcjami starszej siostry medycznej departamentu

z własnej inicjatywy pielęgniarki dyżurnej

Zwiększone napięcie mięśni, drżenie kończyn, spastyczność, zaburzenia chodu, spadek ciśnienia krwi - skutki uboczne:

Podczas leczenia lekami przeciwdepresyjnymi pacjent może doświadczyć

+sucha skóra, pragnienie, przedłużona retencja stolca

skurcze mięśni żujących i okulomotorycznych

duszność, suchy kaszel

Przy wydawaniu tabletek pacjentom z zaburzeniami psychicznymi, kochanie. siostra

instruuje pacjenta o zasadach przyjmowania

pozostawia na stoliku nocnym

daje je mu osobiście

+prosi o połknięcie tabletek i bada jamę ustną

Pacjenci szpitala psychiatrycznego aktywnie uczestniczą w procesach pracy.

ze wszystkimi rodzajami nadzoru

W trosce o chorego psychicznie miodu. siostra musi

zapobiegaj samobójczym i agresywnym działaniom

śledzić posiłek

+wszystkie powyższe

Przeprowadzić przynajmniej mechaniczne ograniczenie agresywnego pacjenta z zaburzeniami psychicznymi

2 miód. pracowników

+3 miód pracowników

4 miód pracowników

5 miodu Pracownicy

Prawdziwe wzrokowe, słuchowe, dotykowe halucynacje, zaburzenia orientacji w miejscu i czasie, strach, zamieszanie, pobudzenie są charakterystyczne dla

eliminuje obsesyjne obawy

eliminuje urojenia i halucynacje

+poprawia myślenie, pamięć

Zgodnie z ustawą Federacji Rosyjskiej „O opiece psychiatrycznej i gwarancjach praw obywateli w jej świadczeniu” osoby cierpiące na zaburzenia psychiczne

nie mogę wyjść za mąż

nie mają prawa do rozporządzania swoją własnością

nie działa

+posiadają wszystkie prawa i wolności obywateli zapisane w Konstytucji Federacji Rosyjskiej

brak właściwej odpowiedzi

Wraz z wprowadzeniem chloropromazyny u pacjenta może

+drastycznie obniżyć ciśnienie krwi

Zgodnie z ustawą Federacji Rosyjskiej „O opiece psychiatrycznej i gwarancjach praw obywateli w jej świadczeniu” dzieci poniżej 15 roku życia mogą być badane przez psychiatrę i poddawane leczeniu

pod naciskiem nauczycieli

pod naciskiem sąsiadów

+na wniosek lub za zgodą rodziców (opiekunów)

Zgodnie z ustawą Federacji Rosyjskiej „O opiece psychiatrycznej i gwarancjach praw obywateli w jej świadczeniu” przeprowadza się przymusową hospitalizację w szpitalu psychiatrycznym, jeśli pacjent

+niebezpieczne dla siebie lub innych

robi szalone pomysły

odmawia leczenia

ściera się z krewnymi

Zgodnie z ustawą Federacji Rosyjskiej „W sprawie pomocy psychiatrycznej i gwarancji praw obywateli, gdy jest ona świadczona”, pacjent ma prawo

szacunek i ludzka postawa

utrzymywanie tajemnicy leczenia

dobrowolna opieka psychiatryczna

+wszystkie powyższe

Zgodnie z ustawą Federacji Rosyjskiej „O pomocy psychiatrycznej i gwarancjach praw obywateli, gdy jest ona świadczona”, przymusowy pobyt w szpitalu bez sankcji sędziego jest możliwy na okres nieprzekraczający

Ryzyko działań samobójczych w depresji jest szczególnie wysokie.

+w godzinach porannych

niezależnie od pory dnia

brak właściwej odpowiedzi

Zaburzenia charakterystyczne dla psychozy

+percepcja bez obiektu (fałszywe postrzeganie)

zniekształcone postrzeganie prawdziwego bodźca

otaczające obiekty są postrzegane jako podwojone

utrata połowy pola widzenia

Dromomania (pragnienie włóczęgostwa) to zaburzenie

Najczęstszy objaw schizofrenii

+izolacja, oderwanie od rzeczywistości, zanurzenie w świecie własnych doświadczeń

Charakterystyczne jest zwiększone pragnienie działania

Zaktualizowano 04 marca 2015 r. Utworzono 18 grudnia 2014 r

odpowiadaj na testy

Państwowa instytucja edukacyjna

wyższe wykształcenie zawodowe

„Krasnojarski Państwowy Uniwersytet Medyczny

nazwany na cześć profesora V.F. Voyno-Yasenetsky

Ministerstwa zdrowia i rozwoju społecznego

Katedra Psychiatrii i Uzależnień z kursami oprogramowania

zbiór elementów testowych ze standardami odpowiedzi

dla stażystów klinicznych zapisanych na specjalizację

Psychiatria: zbiór zadań testowych ze standardami reakcji dla stażystów klinicznych, którzy studiują na specjalnych. 040115 - Psychiatry / Comp. M.A. Berezovskaya. - Krasnojarsk: typ. KrasSMU, 2010.-. c.

Kompilator: doktor, profesor nadzwyczajny Berezovskaya M. A.

Zadania testowe ze standardami odpowiedzi są w pełni zgodne z wymogami państwowego standardu edukacyjnego (2000) wyższego wykształcenia zawodowego w specjalności 040115 - psychiatria; dostosowane do technologii edukacyjnych, z uwzględnieniem specyfiki szkolenia w specjalności 040115 - Psychiatria.

Recenzenci: szef. Departament Chorób Nerwowych, Medycyna Tradycyjna

GOU VPO KrasSMU im. prof. V.F. Voyno-Yasenetsky,

Doktorat, profesor S.V. Prokopenko

Profesor nadzwyczajny w Katedrze Psychologii i Pedagogiki na kursie oprogramowania

przez miód psychologia i psychoterapia

GOU VPO KrasSMU im. prof. V.F. Voyno-Yasenetsky,

Doktorat Potapova T.F.

Zatwierdzony do druku przez CKMS KrasSMU (protokół nr.__ z __.__.__)

Wybierz jedną poprawną odpowiedź.

001. REALIZACJA POMOCY PSYCHIATRYCZNEJ W FEDERACJI ROSYJSKIEJ NAJBARDZIEJ

2) na wniosek krewnych pacjenta

3) na wniosek organów ścigania

4) decyzją sądu

5) na wniosek organów opiekuńczych i powierniczych

002. PSYCHIATRYCZNE BADANIE I HOSPITALIZACJA PAŃSTWA U DOROSŁEGO PACJENTA W LECZENIU

2) dozwolone za zgodą najbliższych krewnych

3) są dopuszczalne za zgodą organów opiekuńczych i powierniczych

4) są dopuszczalne w obecności zagrożenia społecznego pacjenta

5) dozwolone przez organy ścigania

003. HOSPITALIZACJA MENTALNIE PACJENTÓW JEST WYKONANA W PODSTAWOWYM ZAMÓWIENIU

1) w obecności współistniejącej patologii somatycznej

2) na wniosek krewnych

3) w przypadku bezradności pacjenta niezdolność do samodzielnego zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych

4) na wniosek organów ścigania

5) w przypadku, gdy pacjent jest chorobą psychiczną wyłączoną

004. HOSPITALIZACJA PACJENTÓW MENTALNIE JEST WYKONANA W SUBSTANCJI

1) w jego bezpośrednim niebezpieczeństwie dla siebie lub innych

2) na prośbę sąsiadów

3) na wniosek organów ścigania

4) z powodu jego niezdolności

5) w obecności niepełnosprawności z powodu choroby psychicznej

005. HOSPITALIZACJA PACJENTÓW MENTALNIE JEST WYKONANA W SUBSTANCJI

1) gdy popełnia czyn społecznie niebezpieczny

2) w przypadku szaleństwa pacjenta

3) w obecności ciężkiej patologii somatycznej

4) w przypadku, gdy bez opieki psychiatrycznej powstanie znaczna szkoda dla zdrowia pacjenta z powodu pogorszenia jego stanu psychicznego

5) w przypadku odmowy dobrowolnego leczenia

006. W DOSTĘPNOŚCI WSKAZÓWEK DO NIEZALEŻNEGO GOSPODARSTWA PACJENT POWINIEN BYĆ PRZEGLĄDANY PRZEZ KOMISJĘ LEKARZY PSYCHIATERÓW PODCZAS

007. UCHWAŁA W SPRAWIE NIEZAWODNEJ TREŚCI PACJENTA W PSYCHIATRALNYM SZPITALE

2) główny lekarz szpitala

3) przedstawiciel lokalnego organu wykonawczego

008. BADANIE OKREŚLONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI

1) przydatność do służby wojskowej

2) niepełnosprawność

3) obecność szaleństwa

4) obecność niezdolności

5) wskazania do przymusowej hospitalizacji

009. W ROZWIĄZYWANIU PYTANIA ZADAWANE SĄ EGZAMINY FORENSYCZNO-PSYCHIATRYCZNE W PROCESIE KARNYM

1) o uznaniu transakcji za nieważną przez osobę niezdolną do czynności prawnych

2) w sprawie uznania małżeństwa za nieważne

3) w sprawie ustanowienia opieki nad osobą niekompetentną

4) o poczytalności i szaleństwie osób w momencie popełnienia czynu niedozwolonego

5) pozbawienie praw rodzicielskich

010. W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMU PODEJMOWANO BADANIE PSYCHIATRYCZNE W PROCESIE CYWILNYM

1) osoby niekompetentne w sprawach cywilnych i mianowanie nad nimi opieki

2) o odpowiedzialności osób, które popełniły przestępstwo w stanie nietrzeźwym

3) w sprawie zwolnienia z kary z powodu choroby

4) o wyznaczeniu obowiązkowych środków medycznych

5) o odpowiedzialności osób, które popełniły przestępstwo w związku z bolesnym stanem psychicznym

011. BADANIE PSYCHIATRYCZNE BADANIA JEST PRZEPROWADZONE

1) na polecenie śledczego, prokuratora i sądu

2) na wniosek organów ścigania

3) decyzją psychiatry

4) na wniosek ofiary

5) decyzją organów opiekuńczych i powierniczych

012. NIEZGODNOŚĆ JEST TO

1) stan, w którym osoba nie może być świadoma rzeczywistej natury i niebezpieczeństwa społecznego swoich działań (bezczynność) lub kierować nimi z powodu bolesnego stanu umysłu

2) obecność przewlekłej choroby psychicznej

3) obecność demencji

4) niemożność odpowiedzi za ich działania

5) stan upojenia alkoholowego, w którym osoba nie może być świadoma rzeczywistej natury i niebezpieczeństwa społecznego swoich działań (bezczynność)

013. KONCEPCJA „NIEZGODNOŚCI” ZAWIERA KRYTERIA

1) medyczne i prawne

2) medyczne i psychologiczne

3) prawne i psychologiczne

4) psychiatryczne i prawne

5) Medyczne i społeczne

014. KRYTERIA PRAWNE NIEZMIENNEJ

1) niemożność spełnienia podstawowych potrzeb życiowych

2) niemożność analizy ich działań

3) niezdolność do korzystania ze swoich praw i wolności w celu wypełnienia zobowiązań cywilnych

4) niemożność wzięcia odpowiedzialności za swoje działania

5) niezdolność do uświadomienia sobie rzeczywistej natury i niebezpieczeństwa społecznego swoich działań (bezczynność) lub do kierowania nimi

015. WYDAJNOŚĆ JEST

1) umiejętność analizowania swoich działań

2) zdolność do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych

3) zdolność do korzystania ze swoich praw i wolności w celu wypełnienia zobowiązań cywilnych

4) zdolność do bycia odpowiedzialnym za swoje działania

5) umiejętność rozliczania swoich działań i prowadzenia ich

016. BEZPIECZEŃSTWO - TO JEST

1) niezdolność do zgłaszania swoich działań i prowadzenia ich

2) niemożność spełnienia podstawowych potrzeb życiowych

3) niezdolność do analizy swoich działań

4) niemożność wzięcia odpowiedzialności za swoje działania

5) niezdolność do korzystania ze swoich praw i wolności w celu wypełnienia zobowiązań cywilnych

017. OSOBA CIERPIAJĄCA PRZEWLEKŁĄ CHOROBĘ PSYCHICZNĄ I DOSKONAŁE PRZESTĘPCZOŚĆ PRZESTRZENNA UZNAWANA PRZEZ TRYBUNAŁ

1) przypisane we wszystkich przypadkach

2) przypisany w przypadku popełnienia szczególnie niebezpiecznego przestępstwa

3) szalony we wszystkich przypadkach

4) ograniczony rozsądek

5) chwilowo obłąkany, dopóki stan się nie poprawi

018. OSOBA ROZPOZNAWANA NIEDOSTĘPNA W ODNIESIENIU DO DZIAŁAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ IT

1) nie podlega odpowiedzialności

2) przechodzi karę w wyspecjalizowanej instytucji

3) ma prawo skracać zdania

4) ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych.

5) ma prawo do opóźnienia kary

019. OSOBA, KTÓRA JEST NA OBSERWACJI DYSTRYBUCJI W PND, JEST ROZWAŻANA

2) zdolny, dopóki sąd nie ustali czegoś przeciwnego

3) częściowo zdolny

4) zdolny w obecności krytyki choroby

5) zdolny do zgody na poddanie się leczeniu szpitalnemu

020. W PROCESIE CYWILNYM W UTRATIE ZDOLNOŚCI DO ZROZUMIENIA ZNACZENIA JEJ DZIAŁAŃ ZE WZGLĘDU NA ZABURZENIE PSYCHICZNE, OSOBA UZNAJE

3) częściowo zdolny

5) ograniczony rozsądek

021. PRZYCZYNA ZATRZYMANIA ZDECYDOWANYCH PACJENTÓW UWZGLĘDNIONA

1) niebezpieczeństwo społeczne osób chorych psychicznie

2) przewlekły charakter choroby psychicznej

3) skutki uboczne leków psychotropowych

4) wspólne urojenia i uprzedzenia w społeczeństwie

5) obserwacja pacjentów

022. DIAGNOSTYKA ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH PIERWSZY CZAS JEST OPARTY NA ANALIZIE

1) stwierdzenia i działania pacjenta

2) dane z badań laboratoryjnych

3) MRI i inne techniki obrazowania mózgu

4) wyniki stanu neurologicznego i somatycznego pacjenta

5) informacje otrzymane od krewnych pacjenta

023. DOKŁADNIE WSZYSTKO OŚWIADCZENIE O CHARAKTERZE PACJENTA MOŻE BYĆ WYKONANE

5) wyniki testu

024. DISSIMULATION IS

1) celowo minimalizując ciężkość choroby

2) mimowolne zaniżenie ciężkości choroby

3) odmowa choroby

4) celowe wyolbrzymianie ciężkości choroby

5) mimowolne przesadzenie ciężkości choroby

025. HYPOSONGNOSY TO THIS

1) celowo minimalizując ciężkość choroby

2) mimowolne zaniżenie ciężkości choroby

3) odmowa choroby

4) celowe wyolbrzymianie ciężkości choroby

5) mimowolne przesadzenie ciężkości choroby

026. ANOGOLOGIA JEST

1) celowo minimalizując ciężkość choroby

2) mimowolne zaniżenie ciężkości choroby

3) celowe wyolbrzymianie ciężkości choroby

4) mimowolne przesadzenie ciężkości choroby

5) odmowa choroby

027. HIPERNOSOGNOSIA JEST

1) celowo minimalizując ciężkość choroby

2) mimowolne zaniżenie ciężkości choroby

3) celowe wyolbrzymianie ciężkości choroby

4) mimowolne przesadzenie ciężkości choroby

5) odmowa choroby

028. NARUSZENIE JEST

1) celowo minimalizując ciężkość choroby

2) mimowolne zaniżenie ciężkości choroby

3) celowe wyolbrzymianie ciężkości choroby

4) mimowolne przesadzenie ciężkości choroby

5) odmowa choroby

029. NAJBARDZIEJ DOSTOSOWANE SĄ PACJENCI

030. BŁĘDY HISTORYCZNE SĄ PRZYKŁADEM

031. PRZEPROWADZANIE EEG JEST WYMAGANE DO DIAGNOSTYKI

032. W CELU ZMNIEJSZENIA PRÓBY GOTOWOŚCI WYSYŁKI W PRZYPADKU PORÓWNANIA I ZESPOŁÓW EPILEPTIFORM SĄ WSKAZANE

1) synchronizacja rytmu

2) desynchronizacja rytmu

3) kompleksy padaczkowe

4) asymetria rytmu

033. ANOMALIA TO TO

1) typowe, typowe dla większości ludzi w danej populacji, formy zachowania, myślenia, reakcji emocjonalnej

2) sposób zachowania, który pozwala dostosować się do warunków rzeczywistości

3) czasowy lub trwały brak dobrostanu psychicznego z powodu nieadaptacyjnych form zachowania, myślenia lub reakcji emocjonalnej

4) proces patologiczny powstający na tle zdrowia, mający charakterystyczną dynamikę i wynik

5) nie mieszczą się w ramach typowych, rzadkich form zachowań, które wpływają na adaptację osoby

034. STRES EMOCJONALNY MOŻE BYĆ PRZYCZYNĄ

1) psychogenne zaburzenia psychiczne

2) endogenne zaburzenia psychiczne

3) wszelkie zaburzenia psychiczne

4) organiczne zaburzenia psychiczne

5) egzogenne organiczne choroby mózgu

035. ETYOLOGIA PSYCHOGENNA JEST WSPÓŁCZYNNIKIEM ETIOLOGICZNYM

1) w trudnej sytuacji życiowej

2) z niekorzystną dziedzicznością

3) z chorobą somatyczną

4) z traumatycznym uszkodzeniem mózgu

5) z zanikową chorobą mózgu

036. ETIOLOGIA SOMATOGENICZNA JEST WSPÓŁCZYNNIKIEM ETIOLOGICZNYM

1) z patologią chromosomową

2) z chorobą somatyczną

3) z ostrą sytuacją stresową

4) z chorobą zakaźną mózgu

5) z niekorzystną dziedzicznością

037. ETIOLOGIA ENDOGENOUSZOWO-ORGANICZNA JEST Zdefiniowanym czynnikiem biologicznym

1) choroba zakaźna lub urazowe uszkodzenie mózgu

2) stres emocjonalny

3) niekorzystna dziedziczność

4) obecność choroby somatycznej

5) obecność patologii chromosomowej

038. ETIOLOGIA ENDOGENNA JEST CZYNNIKIEM ETIOLOGICZNYM, WARUNKOWANY

1) choroba naczyniowa mózgu

2) patologia hormonalna

3) stosowanie substancji psychoaktywnych

4) sytuacja traumatyczna

5) niekorzystna dziedziczność i realizowana pod wpływem wpływów zewnętrznych

039. ETIOLOGIA GENETYCZNA JEST CZYNNIKIEM ETIOLOGICZNYM, WARUNKOWYM

1) przeniesienie choroby w drodze dziedziczenia

2) niekorzystna dziedziczność

3) choroba zakaźna mózgu

4) zmiany naczyniowe mózgu

5) uszkodzenie ciała

040. ETIOLOGIA CHROMOSOMICZNA JEST WSPÓŁCZYNNIKIEM ETIOLOGICZNYM

1) związane z ciężką chorobą somatyczną

2) dziedziczna transmisja choroby

3) z powodu mutacji genowej

4) z powodu naruszenia struktury chromosomów

5) związane ze stresem emocjonalnym

041. ETIOLOGIA GENOWA JEST OKREŚLONYM WSPÓŁCZYNNIKIEM ETIOLOGICZNYM

1) przeniesienie choroby w drodze dziedziczenia

2) naruszenie struktury chromosomów

3) zmiany wewnątrzmaciczne płodu

4) mutacja genu

5) uszkodzenie ciała

042. EMBRYOPATY TO OKREŚLONY CZYNNIK ETIOLOGICZNY

1) niekorzystna dziedziczność

2) uraz urodzenia

3) zmiany wewnątrzmaciczne płodu

4) obecność choroby somatycznej

5) obecność choroby endokrynologicznej

043. ZGODNOŚĆ W SCHIZOFRENII W DWÓCH MONOSYGOTYCZNYCH

1) osiąga 90-100%

2) zależy od płci

3) zależy od wieku wystąpienia choroby

4) wynosi 40-60%

5) czynniki dziedziczne nie są znaczące.

044. WARUNEK DEPRESJI I ALARM ZWIĄZANY Z

1) nadmiar GABA

2) niedobór serotoniny

3) niedobór glutaminianu

4) nadmiar dopaminy

5) nadmiar histaminy

045. ZAKŁÓCENIA PAMIĘCI W CHOROBIE ALZHEIMERA ZWIĄZANE Z

1) nadmiar serotoniny

2) niedobór GABA

3) nadmiar histaminy

4) niedobór acetylocholiny

5) nadmiar glutaminianu

046. OCHRONA PSYCHOLOGICZNA WYSOKIEJ AKTYWNOŚCI

1) poprawia adaptację człowieka

2) obniża adaptację człowieka

3) perwersyjna adaptacja człowieka

4) nie wpływa na adaptację

5) prowadzi do choroby psychicznej

047. PSYCHOGENNA AMNESIA JEST PRZYKŁADEM MECHANIZMU OCHRONNEGO

048. PRAWDOPODOBIEŃSTWO ZABURZENIA PSYCHICZNEGO BĘDZIE NAJMNIEJSZE PRZY UŻYCIU MECHANIZMU OCHRONNEGO

049. PARAŻE HISTERYCZNE I PARALIZA SĄ PRZYKŁADEM MECHANIZMU OCHRONNEGO

050. PUBLIKOWANE KRYZYS SPOTKANIA WYSOKIEJ PRAWDOPODOBIEŃSTWA

2) Pląsawica Huntingtona

4) zaburzenie afektywne dwubiegunowe

051. ATAK NA SPADEK MONOPOLARNEJ DEPRESJI

1) częściej u kobiet

2) częściej u mężczyzn

3) częściej w okresie dojrzewania

4) częściej w dzieciństwie

5) nie zależą od płci i wieku

052. PAROXISMALITY JEST OGÓLNĄ WŁASNOŚCIĄ WSZYSTKICH PRODUKTYWNYCH OBJAWÓW

053. SHIZIZIS AT SCHIZOPHRENIA JEST ZAANGAŻOWANY JAKO

3) własność suprasyndromny

054. POŁĄCZENIE OBJAWÓW ZE STRESEM EMOCJONALNYM I ICH KIERUNKIEM DO SPEKTORÓW, DOŚWIADCZENIE SAMOPRAWY JEST WYWOŁANE

055. CECHY SYNDROMU

1) przyczyna choroby

2) postęp choroby

4) stan obecny

5) zdolności adaptacyjne

056. NIEOBECNOŚĆ KRYTYKI DLA PACJENTÓW Z CHOROBAMI JEST TYPOWYM ZNAKIEM

057. NIEODWRACALNE ZABURZENIA

058. WZROST PRODUKTYWNYCH SYMPTOMATYCZNYCH BADAŃ

1) ciężkość choroby

2) nowotwór złośliwy

3) chronizacja choroby

5) nieodwracalność choroby

059. NAJWIĘKSZA RÓŻNORODNOŚĆ SYMPTOMATYCZNEGO RÓŻNEGO OBRAZU KLINICZNEGO

2) zaburzenia afektywne

3) upośledzenie umysłowe

5) organiczne choroby mózgu

060. NAJBARDZIEJ SZCZEGÓLNE OBJAWY SĄ UWZGLĘDNIANE JAKO ODPOWIEDZIALNY REJESTR ZABURZEŃ

061. SENESTOPATIA - TO

1) doznania patologiczne w różnych częściach ciała i narządach wewnętrznych

2) utrata czułości

3) zaburzenia wrażliwości na ból

4) naruszenie czułości temperaturowej

5) zniekształcone postrzeganie rzeczywistych obiektów

062. ODBICIE INDYWIDUALNYCH WŁAŚCIWOŚCI PRZEDMIOTÓW I ZJAWISK RZECZYWISTOŚCI Z ICH BEZPOŚREDNIM WPŁYWEM NA WRAŻLIWOŚCI - TO

063. INTEGRALNA REFLEKSJA OBIEKTÓW I ZJAWISKA RZECZYWISTOŚCI Z ICH BEZPOŚREDNIM WPŁYWEM NA CZUŁOŚCI - TO JEST

064. OBRAZ WCZEŚNIEJ OTRZYMANEGO PRZEDMIOTU, ŚLEDZENIE BYŁEGO PERCEPCJI JEST

065. Hipestezja jest

1) ślady dawnych percepcji, ich obrazy, które powstają w świadomości pod nieobecność samego obiektu

2) zwiększona podatność na działanie normalnych lub słabych bodźców poprzez obniżenie progu czułości

3) utrata czułości jednego lub kilku analizatorów podczas ich zachowania anatomicznego i fizjologicznego

4) przezniska podatność na bodźce zewnętrzne zwiększając próg czułości

5) zaburzenia odczuwania bólu

066. HIPERESTEZJA JEST

1) ślady dawnych percepcji, ich obrazy, które powstają w świadomości pod nieobecność samego obiektu

2) zwiększona podatność na działanie bodźców normalnych lub słabych poprzez obniżenie progu czułości

3) utrata czułości jednego lub kilku analizatorów podczas ich zachowania anatomicznego i fizjologicznego

4) zmniejszenie podatności na bodźce zewnętrzne

5) zaburzenia odczuwania bólu

067. WZMOCNIENIE WZGLĘDÓW PODCZAS WPŁYWU NORMALNYCH LUB SŁABYCH DRAŻNIKÓW POPRZEZ ZMNIEJSZENIE PRĘDU ZAWIESZENIA

068. ZMNIEJSZYĆ ODBIÓR DO ZEWNĘTRZNYCH DRAŻNIC Z POWODU ZWIĘKSZENIA PROGU WRAŻLIWOŚCI

069. ZNISZCZONE POSTRZEGANIE NAPRAWDĘ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW WYWOŁANYCH

4) zaburzenie psychosensoryczne

070. POWSTANIE ZAKAŻEŃ AFEKTYWNYCH

1) przed zaśnięciem

2) po przebudzeniu

3) tylko w nocy

4) pod wpływem skrajnego niepokoju i strachu

5) u osób z upośledzeniem słuchu lub wzroku

071. HALUCYNACJE - TO

1) zniekształcone postrzeganie rzeczywistych obiektów i zjawisk

2) zaburzenie percepcji w postaci obrazów i przedstawień, które powstają bez rzeczywistego bodźca, ale są postrzegane jako rzeczywistość

3) zniekształcone postrzeganie własnej osobowości jako całości, indywidualnych cech, a także części ciała

4) nieokreślone, trudne do zlokalizowania, rozproszone, bezcelowe, bolesne odczucia rzutowane wewnątrz fizycznego „ja”

5) naruszenie percepcji otaczającej przestrzeni, kształtu i wielkości obiektów, odległości i czasu

072. WSKAŹNIKI ZAWARTOŚCI ZAGROŻENIA SĄ WSKAZANE

1) paranoidalna zmiana nastroju

3) stan maniakalny

4) stan upośledzonej świadomości

5) zaburzenia katatoniczne

073. PUNKT HALLUCTIONS PODOBNE DO SCENY

1) rejestr chorób nerwicowych

2) zachowanie autoagresywne

4) oszołomienie

074. SYGNALIZACJA PSEUDOHALCINACJI JEST

1) projekcja obrazów halucynacyjnych poza rzeczywistym polem widzenia

2) projekcja obrazów halucynacyjnych w rzeczywistym polu widzenia

3) zniekształcone postrzeganie rzeczywistych obiektów i zjawisk.

4) zniekształcone postrzeganie siebie

5) dzienne zmiany nasilenia zespołu

075. ZABURZENIA PSYCHOSENSORYCZNE - TO

1) zniekształcona percepcja z zachowaniem rozpoznawania postrzeganego obiektu

2) ślady dawnych percepcji, ich obrazy, które powstają w świadomości pod nieobecność samego obiektu

3) znaczące zmniejszenie podatności na aktywne bodźce

4) zaburzenia percepcji w postaci obrazów i przedstawień, które powstają bez rzeczywistego bodźca

5) odzwierciedlenie indywidualnych właściwości obiektów i zjawisk z ich bezpośrednim wpływem na zmysły

076. NARUSZENIE POSTRZEGANIA PRZESTRZENI ŚRODOWISKOWEJ, FORMY I WIELKOŚCI ELEMENTÓW, ODLEGŁOŚCI I CZASU

2) halucynacja czynnościowa

077. ZNIEKSZTAŁCONE POSTRZEGANIE WŁASNEJ OSOBOWOŚCI W OGÓLNEJ, ODDZIELNEJ JAKOŚCI I RÓWNIEŻ CZĘŚCI CIAŁA

078. ZWIĄZANE Z ZABURZENIAMI PSYCHOSENSORÓW

5) automatyzmy umysłowe

079. REGULACJE KRÓTKOTERMINOWE Z WRAŻLIWOŚCIĄ JUŻ WIDOCZNĄ (DÉJÀ VU) LUB NIGDY NIE WIDZIANE (JAMAIS VU) CHARAKTERYSTYKA DLA

4) zaburzenie afektywne

080. BÓL PSYCHOGENICZNY SĄ MANIFESTACJĄ

081. DO CHARAKTERYSTYKI DEPRESJI

082. Z ZABURZENIAMI HISTORYCZNYMI CHARAKTERYSTYKI WRAŻLIWOŚCI SKÓRY

1) brak odruchów bezwarunkowych

2) niezgodność ze strefami unerwienia

3) preferencyjne naruszenie czułości dystalnej

4) zwiększone nieprawidłowości ze zwiększoną uwagą ze strony innych

5) obecność obniżonego nastroju

083. SPECJALNE NIEBEZPIECZEŃSTWO JEST REPREZENTOWANE PRZEZ HALUCYNACJE

084. WŁAŚCIWOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE PSEVODOHALLYNTSINATIONS IS

1) ciało i waga

2) poczucie zagrożenia fizycznego

3) zdobyć wieczorem

4) jasny dźwięk

085. PRAWDZIWE GALUCINACJE WYNIKAJĄCE ZE WSZYSTKICH RZECZY

086. POCZUJĄC SIĘ, ŻE ŚRODOWISKO ŚWIATA WŁĄCZYŁO SIĘ 180 STOPNI, POWINIEN BYĆ WYWOŁANY

3) zaburzenie psychosensoryczne

087. W VERBALALLY ALLIANCE ŚWIADOMOŚĆ

3) negatywnie zawężony

088. WARUNEK, Z KTÓRYM PACJENT BADA PODWÓJNĄ ORIENTACJĘ, CHARAKTERYSTYKĘ DLA

2) zmierzchowe ogłupienie

089. HIPERESTEZJA NAJBARDZIEJ OBSERWOWANA W RAMACH

1) zespół katatoniczny

2) zespół hipochondryku

3) zespół senestopatyczny

4) zespół asteniczny

5) zespół paranoidalny

090. PROCES USTALANIA ZWIĄZKÓW POMIĘDZY PRZEDMIOTAMI A ZJAWISKAMI ŚRODOWISKA JEST:

091. PATOLOGICZNE OKOLICZNOŚCI MYŚLENIA CHARAKTERYSTYKI DLA

2) stan maniakalny

3) organiczne choroby mózgu

5) zespół stresu pourazowego

092. BEZPIECZEŃSTWO W SYTUACJACH AWARYJNYCH, NAPRAWDĘ W ŚWIECIE WŁASNEJ FANTASY, ZRÓB OD RZECZYWISTOŚCI - TO

1) myślenie autystyczne

2) myślenie symboliczne

3) myślenie paralogiczne

4) myślenie amorficzne

093. PEŁNA UTRATA ZNACZENIA EKSPRESJI Z KONSERWACJĄ ICH STRUKTURY GRAMATYCZNEJ - TO

Czytaj Więcej O Schizofrenii